Gimnazjum nr 2 w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 2 w Pasłęku

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk
Patron: major Henryk Sucharski


Gimnazjum nr 2 w Pasłęku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku, do którego należy także Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Marek Sarnowski.

Historia

Gimnazjum rozpoczęło działalność 1 września 1999 r. przy ul. Bankowej. W 2003 r. weszło w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku, co wiązało się ze zmianą lokalizacji – od tego momentu szkoła działa w budynku przy ul. 3 Maja. W roku szkolnym 2010/2011 Zespół zyskał kompleks boisk sportowych "Orlik", dzięki czemu szkoła dysponuje boiskiem do piłki nożnej, boiskiem wielofunkcyjnym oraz bieżnią tartanową.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

  • wychowawcy klas – Joanna Gajownik, Anna Terech, Krzysztof Kowal, Marzena Jaworska, Teresa Kiwit, Adrianna Lech, Bogdan Pobiarżyn, Wanda Sobecka–Ponichtera, Dorota Strzelińska, Katarzyna Bracka, Katarzyna Kozłowska, Barbara Bieńkowska, Robert Łopacki, Iwona Krawecka
  • świetlica szkolna – Maria Malijewska, Monika Sowa
  • biblioteka – Maria Malijewska
  • pedagog szkolny – Bożena Półtorak
  • psycholog – Małgorzata Jaskułowska

Osiągnięcia

Uczniowie gimnazjum osiągają wysokie wyniki przede wszystkim sportowe i przedmiotowe.

Bibliografia

Zespół Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]