Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku

Data założenia: 1971 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. 3 Maja 21, 14-400 Pasłęk
Patron: major Henryk Sucharski


Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Pasłęku. Wchodzi w skład Zespołu Szkół Powszechnych im. majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku, do którego należy także Gimnazjum nr 2 w Pasłęku. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Marek Sarnowski.

Historia

Placówka rozpoczęła swą działalność 1 września 1971 r. jako Szkoła Podstawowa nr 3 w Pasłęku, przy ul. 3 Maja 21. W późniejszych latach uczniowie nauczania początkowego z powodu ciągle narastającej liczby dzieci i młodzieży przeszli do budynku po przedszkolu przy ul. Westerplatte, a następnie do obiektu przy ulicy Spółdzielczej. W 2003 r. szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Powszechnych w Pasłęku bez zmian lokalowych. Od roku szkolnego 2010/2011 Zespół dysponuje kompleksem boisk sportowych, z których korzysta także SP 3.

Działalność

Placówka corocznie włącza się w realizację ogólnopolskiej akcji podejmującej problem profilaktyki uzależnień – "Zachowaj Trzeźwy Umysł". W roku szkolnym 2014/2015 kampanii towarzyszyła myśl przewodnia "Teraz Twój Czas". Jej celem było propagowanie m.in. zdrowego stylu życia oraz zachowań prospołecznych.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

  • edukacja wczesnoszkolna – Marzena Stachira, Matylda Wdowiak, Izabela Bereżańska, Barbara Ziemak, Magdalena Woroblewska, Beata Dąbrowska, Renata Hałońko, Teresa Rogalska, mgr Elżbieta Komjon, Magdalena Maziarz, Ewa Pągowska (klasa specjalna), Ewa Gościniak, Elżbieta Lamparska, Maria Kosiewicz, Katarzyna Polkowska
  • wychowawcy klas IV–VI: Ewa Pągowska, Anna Kriszewska, Maria Futrega, Anna Borkowska, Alicja Ignasz, Bożena Andruszkiewicz, Małgorzata Sacewicz, Beata Kulot, Urszula Wolbińska–Klepando, Agnieszka Tuniewicz, Agata Woźniak, Krystyna Pietraszewska, Justyna Piorun
  • biblioteka – Maria Malijewska
  • świetlica szkolna – Bogusława Terebus, Małgorzata Czerlonko, Maria Malijewska, Monika Sowa
  • pedagog szkolny – Bożena Półtorak
  • psycholog – Małgorzata Jaskułowska

Osiągnięcia

Dzieci osiągają znaczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, plastycznych, recytatorskich i sportowych.

Bibliografia

ZSP Pasłęk[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]