Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
Logo Związku Czyste Środowisko.jpeg
Znak graficzny Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”
Przedmiot działalności: Gospodarka odpadami komunalnymi.
Adres: ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda
E-mail: zgczystesrodowisko@interia.pl
Telefon: (89) 642 30 15
Strona internetowa: czystesrodowisko.eu

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" – podmiot powołany do wykonywania zadań publicznych. Posiada osobowość prawną. Organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie, na czele którego od 2013 r. stoi Czesław Najmowicz. Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany przez Jana Leonowicza.

Informacje ogólne

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 19 grudnia 1995 r. Pierwszy statut ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego nr 31 z 29 grudnia 1995 r. (poz. 332). Kolejne zmiany ogłaszane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego 28 z 8 października 1997 r. (poz. 373) i Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 132 z 3 grudnia 2001 r. (poz. 1809), nr 140 z 3 września 2003 r. (poz. 1747) i z 20 marca 2013 r. (poz. 1267).

W skład Związku wchodzi 19 gmin: Dąbrówno, Godkowo, Grunwald, Iława (miasto), Iława (gmina wiejska), Jonkowo, Kurzętnik, Lubawa, Łukta, Olsztynek, Ostróda (miasto), Ostróda (gmina wiejska), Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Morąg, Nowe Miasto Lubawskie (gmina wiejska), Nowe Miasto Lubawskie (miasto), Zalewo.

Związek wykonuje zadania publiczne w zakresie dotyczącym:

  • gospodarki odpadami komunalnymi, w tym unieszkodliwiania odpadów komunalnych
  • budowy i eksploatacji Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie
  • organizacji systemu logistycznego zbiórki odpadów

Związek wykonuje zadania własne gmin zrzeszonych przekraczające ich możliwości organizacyjne i finansowe w zakresie dotyczącym wdrażania i koordynowania programów rozwoju ekologicznego, w tym:

  • edukacji ekologicznej społeczeństwa
  • ochrony ziemi i krajobrazu przed odpadami komunalnymi i przemysłowymi
  • organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie działania Związku

Związek realizuje zadania określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałami Zgromadzenia we wszystkich formach przewidzianych prawem, w szczególności w drodze:

  • tworzenia przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych podmiotów gospodarczych i przystępowanie do nich
  • prowadzenia własnej działalności informacyjnej i wydawniczej
  • współpracy z innymi związkami międzygminnymi, stowarzyszeniami, organizacjami gospodarczymi, naukowymi i instytucjami zajmującymi się działalnością o podobnym charakterze
  • pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć proekologicznych

Związek reprezentuje interesy gmin-członków Związku w zakresie objętym przedmiotem jego działania.

Struktura organizacji

Organami Związku są Zgromadzenie Związku i Zarząd Związku.

Zarząd Związku jest organem wykonawczym, który także reprezentuje Związek na zewnątrz. W jego skład wchodzą:

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu w posiedzeniach biorą udział także:

Zgromadzenie Związku to organ stanowiący i kontrolny. W jego skład wchodzą wójtowie i burmistrzowie gmin należących do Związku. Za zgodą Rady gmina może być reprezentowana w Zgromadzeniu przez innego członka organu gminy.

Zgromadzenie Związku reprezentują:

Dane kontaktowe

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko"
ul. Wojska Polskiego 5, 14-100 Ostróda
tel. (89) 642 30 15
e-mail: zgczystesrodowisko@interia.pl

Bibliografia

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" [18.12.2013]
Statut Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie.