Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
Logo Związku Gospodarka Komunalna.jpeg
Znak graficzny Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna"
Przedmiot działalności: gospodarka odpadami, turystyka i rekreacja, tworzenie nowych miejsc pracy; edukacja społeczności lokalnej.
Adres: ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2

19-300 Ełk

E-mail: zmgk@um.elk.pl
Telefon: (87) 621 78 18
Strona internetowa: eko-mazury.elk.pl

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" – posiadający osobowość prawną podmiot z siedzibą w Ełku powołany do wykonywania zadań publicznych. Jego organem stanowiącym i kontrolnym jest Zgromadzenie, na czele którego od 2011 r. stoi Janina Trus. Organem wykonawczym jest Zarząd kierowany od 2013 r. przez Jerzego Mieczysława Czepułkowskiego.

Informacje ogólne

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" został wpisany do Rejestru Związków Międzygminnych 10 stycznia 2004 r. Pierwszy Statut Związku ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 8 z 22 stycznia 2004 r. (poz. 173). Kolejne zmiany ogłaszano w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 127 z 5 września 2006 r. (poz. 2013), nr 60 z 8 maja 2009 r. (poz. 971) oraz z 12 lutego 2013 r. (poz. 721).

W skład Związku Międzygminnego wchodzi 12 gmin: gmina miejska Ełk, gmina miejsko-wiejska Olecko, gmina miejsko-wiejska Gołdap, gmina miejsko-wiejska Biała Piska, gmina wiejska Ełk, gmina wiejska Kalinowo, gmina wiejska Stare Juchy, gmina wiejska Prostki, gmina wiejska Kowale Oleckie, gmina wiejska Świętajno, gmina wiejska Wieliczki, gmina wiejska Dubeninki.

Priorytetowym celem Związku jest uporządkowanie gospodarki odpadami. Ponadto Związek ma do wykonania następujące zadania:

 • realizacja zrównoważonego rozwoju
 • rozwój turystyki i rekreacji oraz związanych z nimi usług
 • tworzenie nowych miejsc pracy w dziedzinach mniej obciążających środowisko (tzw. "zielone miejsca pracy")
 • współdziałanie z innymi związkami, gminami, instytucjami i władzami wojewódzkimi w zakresie dostosowawczym usług i budowy infrastruktury komunalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami Unii Europejskiej
 • informowanie i edukowanie społeczności lokalnej
 • promowanie Związku
 • zabieganie o środki finansowe z Unii Europejskiej

Związek realizuje zadania publiczne określone Statutem i przyjęte do realizacji uchwałą Zgromadzenia Związku w formach przewidzianych przez prawo. Realizacja zadań następuje w szczególności poprzez tworzenie własnych jednostek organizacyjnych, przystępowanie do podmiotów już istniejących oraz zawieranie umów z innymi podmiotami. Związek współpracuje z innymi związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi oraz społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, a także podejmuje współpracę zagraniczną.

Struktura organizacji

Władzami Związku są : Zarząd Związku, Zgromadzenie Związku, Komisja Rewizyjna.

W skład Zarządu wchodzą:

 • przewodniczący – Jerzy Mieczysław Czepułkowski (Ełk)
 • pozostali członkowie – Tomasz Mariusz Andrukiewicz (prezydent Ełku), Wacław Olszewski (gmina Kalinowo), Jacek Morzy, Jarosław Franczuk (sekretarz gminy Stare Juchy).

Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" tworzą: Tomasz Mariusz Andrukiewicz, Antoni Polkowski (wójt gminy Ełk), Andrzej Bezdziecki (wójt gminy Kalinowo), Franciszek Olszewski (gmina Kalinowo), Ewa Jurkowska-Kawałko (wójt gminy Stare Juchy), Jarosław Franczuk (sekretarz gminy Stare Juchy), Wacław Olszewski (burmistrz Olecka), Marianna Kisielska (gmina Olecko), Janina Trus (wójt gminy Świętajno), Wiesław Kibis (gmina Świętajno), Helena Żukowska (wójt gminy Kowale Oleckie), Krzysztof Locman (gmina Kowale Oleckie), Ryszard Zieliński (wójt gminy Dubeninki), Stanisław Kosiński (gmina Dubeninki), Jacek Morzy (zastępca burmistrza gminy Gołdap), Ryszard Szumowski (burmistrz gminy Biała Piska), Elżbieta Sakowska (gmina Biała Piska), Mariusz Oszmian (gmina Ełk), Kazimierz Borkowski (gmina Kalinowo), Bożena Waleria Bagan (wójt gminy Prostki), Marek Długołęcki (gmina Prostki), Jarosław Kuczyński (wójt gminy Wieliczki), Tomasz Osewski (gmina Wieliczki), Stanisław Kosiński (gmina Dubeninki), Wiesław Swatek (gmina Gołdap).

W pracach Komisji Rewizyjnej uczestniczą:

 • Ryszard Zieliński (członek Komisji)
 • Ewa Jurkowska (członek Komisji)
 • Marek Długołęcki (członek Komisji)

Dane kontaktowe

Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna"
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk
tel.: (87) 621 78 18
fax.: (87) 621 78 17
e-mail: zmgk@um.elk.pl

Bibliografia

eko-mazury.elk.pl [14.12.2013]
elk-ekomazury.bip-wm.pl [14.12.2013]
Statut Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna".
[Kategoria:Ełk]]