Zygmunt Klimczuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zygmunt Klimczuk

ks. dr Zygmunt KlimczukFot. Krzysztof Kozłowski.
ks. dr Zygmunt Klimczuk
Fot. Krzysztof Kozłowski.
Data i miejsce urodzenia 4 września 1943 r.
Parchacz (diecezja lwowska)
Data i miejsce śmierci 17 sierpnia 2017
Kętrzyn
Miejsce spoczynku Cmentarz komunalny w Kętrzynie
Zawód duchowny katolicki, proboszcz

Zygmunt Klimczuk (ur. 4 września 1943 r. w Parchaczu - zm. 17 sierpnia 2017 r. w Kętrzynie) – duchowny katolicki, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Elblągu. Maturę zdał w 1961 roku. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, gdzie studiował w latach 1963–1965 z przerwą na przymusową służbę wojskową. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1968 roku z rąk bpa Józefa Drzazgi.

W 1975 roku uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1976–1979 kontynuował studia specjalistyczne w zakresie teologii pastoralnej na KUL, gdzie w 1977 roku uzyskał licencjat. Uczęszczał na seminarium prof. Władysława Piwowarskiego, pod którego kierunkiem napisał i obronił pracę: Postawy wobec religii a postawy wobec pracy inteligencji technicznej. Studium socjologiczne na podstawie badań wybranych grup z Zamechu w Elblągu, uzyskując w 1984 roku w KUL stopień doktora z teologii pastoralnej – specjalizacja socjologia religii.

Praca

Po święceniach kapłańskich został wikariuszem w Bartoszycach, następnie pracował w parafiach w Elblągu i Olsztynie.

Od 1987 roku był proboszczem parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kętrzynie.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

W latach 1982–1987 był ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, wykładowcą propedeutyki teologii katolickiej w seminarium oraz teologii życia wewnętrznego w Instytucie Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II.

Od 1987 roku był sędzią diecezjalnym Metropolitarnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, a od 1994 roku dziekanem dekanatu Kętrzyn II – Północny Wschód.

W 1984 roku został odznaczony godnością kanonika honorowego Pomezańskiej Kapituły Kolegiackiej w Prabutach, a w 1992 roku kanonika rzeczywistego i dziekana Kapituły Kolegiackiej w Kętrzynie.

W 1999 r. został mianowany adiunktem w Zakładzie Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W ramach prowadzonego seminarium z socjologii religii realizował badania postaw religijnych młodzieży.

Był autorem artykułów dotyczących życia religijno-społecznego w wymiarze katolickiej nauki społecznej. Zajmował się badaniem przemian postaw religijnych w okresie transformacji postkomunistycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Zmarł 17 sierpnia 2017 r. [1]

Bibliografia

A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie w Diecezji Warmińskiej w latach 1945–1992, cz. 2, Olsztyn 2007.
gosc.pl

Przypisy

  1. http://olsztyn.gosc.pl/doc/4118387.Zmarl-ks-dr-Zygmunt-Klimczuk