Akademia Trzeciego Wieku przy MOK w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie

Kamienica Naujacka - miejsce spotkań słuchaczy, źródło: strona uniwersytetu [10.06.2014]
Kamienica Naujacka - miejsce spotkań słuchaczy, źródło: strona uniwersytetu [10.06.2014]
Data założenia: 09.10.2008
Poziom szkoły: szkoła wyższa/stowarzyszenie
Adres: 10-023 Olsztyn, ul. Piastowska 13


Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie – placówka edukacyjna dla osób starszych prowadzona pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie.

Historia

Akademia Trzeciego Wieku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie rozpoczęła swoją działalność 9 października 2008 roku. Obecnie jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie. W ramach porozumień czynnie współpracuje z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Olsztyńską Szkołą Wyższą im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, Zespołem Szkół Budowlanych w Olsztynie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Olsztynie. Nadzór nad Akademią sprawuje Prezydent Miasta Olsztyn.

Cel działalności

Celem działalności ATW są następujące prace:

 • prowadzenie edukacji z różnych dziedzin nauk, a w szczególności z zakresu kultury, sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i technicznych,
 • aktywizowanie osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,
 • upowszechnianie i popieranie różnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków,
 • inspirowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, osób niepełnosprawnych i chorych oraz osób w innych kategoriach wiekowych,
 • podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania więzi i kontaktów osobistych szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
 • organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla miasta, regionu i kraju,
 • upowszechnianie wiedzy o Olsztynie i regionie.

Władze Akademii

W skład Zarządu Akademii wchodzą:

 • Czesław Wojniusz - Prezes
 • Aldona Bagińska - Wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Maria Kalinowska - Wiceprezes ds. dydaktycznych
 • Adela Bastek - Sekretarz
 • Krystyna Wienska - Skarbnik
 • Jolanta Olszewska - Członek Zarządu
 • Krystyna Buńko - Członek Zarządu
 • Jan Duch - Członek Zarządu
 • Michał Kłębukowski - Członek Zarządu
 • Janina Szczechowicz - Członek Zarządu
 • Paweł Bielinowicz - Członek Zarządu

Członkami Komisji Rewizyjnej są:

 • Janina Biała
 • Krystyna Mackiewicz
 • Wanda Stożek-Duma

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

 • Krystyna Szczurek
 • Krystyna Nowaczyk
 • Edward Wnuczek

Skład Rady Naukowo-Programowej:

 • Przewodniczący Marek Macinkowski - Dyrektor MOK,
 • Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – Dyrektor OBN,
 • Prof. dr hab. Janusz Piechocki – Prorektor d/s Studenckich UWM,
 • Prof. dr hab. Stefan Smoczyński – Pełnomocnik Rektora UW-M ds. UTW,
 • Prof. dr hab. Danuta Bobrzecka – ATW,
 • Prof. dr hab. Zofia Żegarska – ATW,
 • Maria Kalinowka – Wiceprezes ATW ds. dydaktycznych,
 • Zofia Karzel – ATW,
 • Dr inż. Michał Kłębukowski – Przewodniczący Zespołu Dydaktycznego ATW.

Sekcje

Oferta sekcji/kół w roku akademickim 2013/14:

 • Koło Miłośników Kresów
 • Koło Miłośników Lasu i Militariów
 • Chór "De Novo"
 • Koło Fotograficzne
 • Lektoraty Języków Obcych
 • Taniec i Ruch
 • Klub Literacki
 • Koło Komputerowe
 • Filharmonia
 • Teatr
 • Grupa Teatralna Serenada
 • Zespół organizacyjny
 • Koło Brydżowe
 • Spotkania ze sztuką
 • Grupa Twórcza ATW
 • Aquasfera
 • Zespół Kantata
 • Turnusy rehabilitacyjno-wypoczynkowe
 • Zespół redakcyjny kroniki ATW
 • Koło Turystyczno-Krajoznawcze
 • Zajęcia zdrowy kręgosłup
 • Wolontariat
 • Haft wstążeczkowy
 • Klub X Muzy

Słuchacze

Akademia liczy 250 członków.

Multimedia

Bibliografia

atwolsztyn.pl [10.06.2014]