Andrzej Łachacz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 11:19, 19 paź 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Andrzej Łachacz

Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 12 czerwca 1959 r.
Dźwierzuty
Zawód profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalista gleboznawstwa, działacz PTTK.

(1959 - ) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalista gleboznawstwa, działacz PTTK.


Biografia i działalność naukowa

Urodził się 12 czerwca 1959 r. w Dźwierzutach, powiat szczycieński.

Jest absolwentem Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim (1979) i Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (1984). Na studia został przyjęty w wyniku zdobycia I miejsca na Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Po otrzymaniu dyplomu magistra inżyniera związał się z Katedrą Gleboznawstwa macierzystej Uczelni, przechodząc w niej kolejne etapy rozwoju naukowego: od asystenta stażysty (1984 r.), do tytułu naukowego profesora nauk rolniczych (2009 r.) i stanowiska profesora zwyczajnego w roku 2013. Pracę doktorską obronił w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach w 1990 r., a stopień doktora habilitowanego w tym samym instytucie z dyscypliny Ochrona i Kształtowanie Środowiska uzyskał w 2002 r. W latach 2005-14 kierował Katedrą Gleboznawstwa i Ochrony Gleb na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie.

Jego głównymi ukierunkowaniami są gleby organiczne (torfowe) oraz ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce północno-wschodniej. Jest autorem dwóch monografii naukowych: "Geneza i właściwości płytkich gleb organogenicznych na sandrze mazursko-kurpiowskim" oraz "Przekształcenia środowiska Pojezierza Dobrzyńskiego. Wykorzystanie w badaniach dawnych planów i map" (we współpracy z J. Koprowskim) oraz redaktorem trzech monografii naukowych.

Jest współautorem skryptu i 3 zeszytów edukacyjnych z gleboznawstwa. Opracował taż materiały dydaktyczne do kształcenia na odległość z przedmiotu "Kształtowanie środowiska" na kierunku e-Rolnictwo w ramach Powszechnego Uniwersytetu Wirtualnego (2006).

Wypromował 25 inżynierów, 52 magistrów i 5 doktorów.

Był kierownikiem 4 projektów naukowych krajowych oraz uczestniczył jako wykonawca w kilku projektach międzynarodowych. Wyniki swoich badań referował na konferencjach za granicą (m.in. Wiedeń, Getynga, Tullamore, Bratysława, Tomsk, Niżny Nowogród, Gorgan).

Działalność organizacyjna

 • Koordynator projektu TEMPUS (Trans-European Cooperation Scheme for Higher Education) na Wydziale Rolniczym ART w Olsztynie (1995-1998)
 • Wydziałowy koordynator ds. Programu „Socrates-Erasmus” (2003-2006)
 • Przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Torfowego (2003-2011), od 2011 r. jest wiceprzewodniczącym
 • Zastępca Przewodniczącego Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (2011-2015), od 2015 jest przewodniczącym Oddziału Olsztyńskiego PTG
 • Członek zarządu Oddziału w Olsztynie Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej (od 2008)
 • Członek Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. „Ogólnych i fizyki gleb” Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) (od 1994)
 • Członek Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Olsztynie (2003-2015)

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrna (1989) oraz Złota (1993) Odznaka „Zasłużony w Pracy PTTK wśród Młodzieży”
 • Honorowa odznaka „Zasłużonym dla Wydziału Rolniczego” (1997)
 • Honorowa Odznaka Uczelni (1997)
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UWM w Olsztynie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (praca habilitacyjna) (2003)
 • Medal Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa (2003)
 • Srebrna (2003) oraz Złota (2007) Odznaka Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
 • Srebrny Krzyż Zasługi (2006)
 • I nagroda w IX edycji konkursu na najlepsze prace naukowe i badawcze dotyczące regionu Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej z lat 2011-2013, przyznana przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Ciekawostki i zainteresowania

W Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim zainteresował się turystyką i krajoznawstwem. Duża w tym zasługa, jak sam przyznaje, wychowawczyni klasy – pani Eugenii Zapisek, która co roku organizowała wielodniowe wycieczki autokarowe po kraju. Od 1981 r. należy do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w okresie 1985-1990 był prezesem Oddziału Akademickiego PTTK w Olsztynie, a także członkiem Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Olsztynie. W roku 1985 uzyskał uprawnienia przewodnika terenowego po Warmii i Mazurach i przez kilka lat (do 1994 r.) oprowadzał turystów po regionie. Jest instruktorem krajoznawstwa PTTK (od 1994 r.) oraz przodownikiem turystyki pieszej i górskiej (od 1983 r.).

Hobby: Turystyka, krajoznawstwo, podróże, fotografia, etnobotanika i ziołolecznictwo, praca w ogródku

Bibliografia

Hasło opracował Apolinary Zapisek