Marian Rusiecki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Marian Rusiecki

Marian RusieckiŹródło: Archiwum Redakcji "5 plus X"
Marian Rusiecki
Źródło: Archiwum Redakcji "5 plus X"
Data i miejsce urodzenia 3 stycznia 1932 r.
Wyżuniszki
Data śmierci 20 lutego 2015 r.


Marian Rusiecki - (ur. 3 stycznia 1932 r. w Wyżuniszkach. pow. Wilno - zm. 20 lutego 2015 r.) - doktor nauk technicznych, adiunkt na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, działacz NSZZ "Solidarność".


Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 3 stycznia 1932 r. w Wyżuniszkach na Wileńszczyźnie. W 1946 r. rodzina jego po repatriacji osiedliła się we wsi Wolnica, w powiecie Lidzbark Warmiński.

Jest absolwentem Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim (1952), Wydziału Mleczarskiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1958).

Po pierwszym stopniu studiów i uzyskaniu stopnia zawodowego inżyniera został zatrudniony od 1 marca 1956 r. w Katedrze Chemii Mleka i Przetworów Mleczarskich na stanowisko asystenta technicznego. Pracując kontynuował studia i w 1958 roku uzyskał stopień zawodowy magistra inżyniera.

W 1970 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Charakterystyka związków azotowych powstających w czasie dojrzewania sera tylżyckiego", której promotorem był prof. Józef Janicki z Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Został następnie awansowany na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii i Oceny Surowców. Prowadził zajęcia dydaktyczne z chemii i analizy żywności oraz higieny produkcji.

Wniósł duży wkład pracy w utworzenie i organizację w kortowskiej ART Międzywydziałowego Laboratorium Usługowego, a następnie Centralnego Laboratorium Usługowego. Był głównym projektantem wyposażenia laboratorium i jego poszczególnych pracowni. Przez wiele lat był pełnomocnikiem JM Rektora do spraw tego laboratorium.

Na emeryturę przeszedł w 1997 roku, ale pracował w formie zleconej prowadząc zajęcia dydaktyczne i badania naukowe jeszcze wiele lat. Był też od początku powstania NSZZ "Solidarność" jej aktywnym członkiem i działaczem pełniąc w Związku różne funkcje, zarówno w czasie pracy jak i na emeryturze.

Zmarł 20 lutego 2015 r.

Odznaczenia

Za działalność dydaktyczną i naukową został odznaczony:

  • Złotym Krzyżem Zasługi,
  • Medalem XXX-lecia ART,
  • Honorową Odznaką Uczelni.
  • Otrzymał też wiele nagród JM Rektora.

Ciekawostki

Będąc uczniem szkoły średniej przez pewien czas dochodził codziennie do szkoły w Lidzbarku Warmińskim 18 km z miejsca zamieszkania we wsi Wolnica.

Bibliografia

  1. Stefan Smoczyński "Dr inż. Marian Rusiecki nie żyje" -"5 plus X" Nr 3 (86) 2015 r. s. 26
  2. Apolinary Zapisek "Jeszcze raz o doktorze Marianie Rusieckim" - "5 plus X" Nr 4(87) s.27
  3. https://lidzbarkrolnicza.pl/biogramy-absolwentow/