Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego – polskie odznaczenie samorządowe ustanowione 31 sierpnia 2005 jako jednostopniowa odznaka stanowiąca wyróżnienie za szczególne zasługi położone dla rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wykraczające poza podstawowe obowiązki zawodowe oraz dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu Warmii i Mazur.

Przyznanie odznaki

Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego wyróżnia Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego na wniosek Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego bądź na wniosek organów jednostek samorządu terytorialnego, gospodarczego, organizacji społecznych i kultury. Podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego wręczana jest uroczyście przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, bądź Wicemarszałka, bądź Przewodniczącego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego - miejsce wręczenia Wymagane Dokumenty Wniosek należy sporządzić na formularzu ustalonym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Uchwały Nr XXXIV/478/05 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego, jej wzoru oraz zasad i trybu wyróżniania i sposobu noszenia.

Komisja Odznaki Honorowej

Wnioski o wyróżnienie Odznaką Honorową przedkładane Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Komisja Odznaki Honorowej powoływana i odwoływana jest przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczącym Komisji Odznaki Honorowej jest Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W skład Komisji Odznaki honorowej wchodzą:

 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego;
 • po jednym członku działających na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego:
  • środowisk naukowych,
  • stowarzyszeń twórczych,
  • stowarzyszeń przedsiębiorców,
  • organizacji pozarządowych,

Dokumenty

Dokumentem potwierdzającym wyróżnienie Odznaką Honorową jest dyplom zawierający treść wyróżnienia oraz barwny wizerunek odznaki, podpisany przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Niektórzy odznaczeni

Źródła

 1. http://archiwalnybip.warmia.mazury.pl/urzad_marszalkowski/534/1233/Odznaka_Honorowa_za_Zaslugi_dla_Wojewodztwa_Warminsko_-_Mazurskiego/