Jan Harhaj

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Harhaj

Jan Harhaj, źródło: zbiory J. HarhajaJan Harhaj, źródło: zbiory J. Harhaja
Data i miejsce urodzenia 12 stycznia 1957 r., Pasłęk
Starosta Powiatu Lidzbarskiego
Okres urzędowania 2010–2014
Okres urzędowania 2014–2018
Odznaczenia
Brązowy Krzyż Zasługi

Jan Harhaj (ur. 12 stycznia 1957 r. w Pasłęku) — samorządowiec, starosta powiatu lidzbarskiego.

Jan Harhaj Honorowym Obywatelem Pasłęka.
Źródło: www.piotrcieslinski.pl [25.06.2014]

Życiorys

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku. Od roku 1977 zamieszkuje w Lidzbarku Warmińskim, gdzie w 1979 r. skończył Policealne Studium Weterynaryjne. Następnie ukończył studia magisterskie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, na kierunku historia.

W 1979 r. rozpoczął pracę w Zakładzie Mleczarskim w Lidzbarku Warmińskim, następnie w latach 1981–1990 pracował w Olsztyńskiej Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W latach 1990–1994 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Przedsiębiorstwa Budowlanego INWESTREM w Lidzbarku Warmińskim. Od roku 1994 jest właścicielem Przedsiębiorstwa Budowlanego HARBUD w Lidzbarku Warmińskim.

Jest inicjatorem powstania Warmińsko-Mazurskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lidzbarku Warmińskim, w której w latach 1998–2007 pełnił funkcję prezesa. W roku 2001 został wybrany Sekretarzem Zarządu Sejmiku Samorządu Gospodarczego Warmii i Mazur, którego główną misją jest reprezentowanie przedsiębiorców oraz zrzeszających ich organizacji przed samorządem terytorialnym, administracją rządową i innymi organizacjami.

Od roku 2005 pełnił funkcję Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lidzbarku Warmińskim. W latach 2006–2010 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz członka Komisji Samorządu Terytorialnego i Bezpieczeństwa Publicznego. W tym czasie uczestniczył również w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. W 2009 r. powołany został na członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Po wyborach w 2010 roku objął funkcję starosty lidzbarskiego i pełni ją już drugą kadencję.

Pełniąc mandat radnego sejmiku, zawsze pamiętał o Pasłęku, jego mieszkańcach i ważnych z punktu widzenia społecznego przedsięwzięciach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk, których realizacje wspierał swoimi decyzjami. W okresie pełnienia funkcji radnego sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego współpracował również z władzami Pasłęka, umożliwiając realizację wielu społecznie użytecznych zadań. W 2012 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pasłęk.[1] W plebiscycie "Gazety Olsztyńskiej" był sześciokrotnie wybierany najpopularniejszym samorządowcem regionu.[2].

Szkoła i wykształcenie

 • Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu w Pasłęku
 • Policealne Studium Weterynaryjne
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny
 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, kurs — Organizacja i funkcjonowanie systemu obronnego i bezpieczeństwa RP

Praca

 • Zakład Mleczarski w Lidzbarku Warmińskim (1979)
 • Olsztyńska Wytwórczo-Usługowa Spółdzielnia Pracy (1981–1990)
 • Przedsiębiorstwo Budowlane INWESTREM w Lidzbarku Warmińskim — zastępca dyrektora (1990–1994)
 • właściciel Przedsiębiorstwa Budowlanego HARBUD w Lidzbarku Warmińskim
 • Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim — dyrektor ((02.06.2009)

Działalność społeczna i samorządowa

 • radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2006–2010)
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lidzbarku Warmińskim – prezes zarządu (od 2014)
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – członek zarządu[3]
 • starosta powiatu lidzbarskiego (2010–2018)

Działalność polityczna

 • Platformy Obywatelskiej
  • członek partii
  • przewodniczący Zarządu Powiatu PO
  • sekretarz Zarządu Regionu Warmińsko–Mazurskiego PO

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1987)
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (1991)
 • Brązowy Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (1999)
 • Brązowy Krzyż Zasługi (2000)
 • Przyjaciel Miasta Lidzbarka Warmińskiego (2004)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (2004)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (2005)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" (2009)
 • Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego" (2009)
 • Brązowa Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej" (2001)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla rzemiosła polskiego" (2011)
 • Srebrny Medal "Za Zasługi dla Straży Granicznej" (2012)
 • Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Pasłęk (2012)
 • Odznaka "Za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych" (2012)
 • Złoty Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" (2012)
 • Odznaka "Zasłużonemu dla Łowiectwa Warmii i Mazur" (2012)
 • Odznaka "Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców" (2013)
 • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa nadany przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie (2014)
 • Statuetka "Osobowość roku" podczas II Gali „Osobowości i Sukcesy Roku 2016 Warmii i Mazur” (2016).[4]

Zainteresowania

Interesuje się sportem.

Przypisy

Zobacz też

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim [19.06.2014]

Bibliografia

paslek.pl [19.06.2014]
facebook.com [19.06.2014]