Rezerwat Perkuny

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Perkuny

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 1954
Powierzchnia 3,50 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Współrzędne spoza mapy: Rezerwat przyrody Perkuny : 0/0
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Współrzędne spoza mapy: Rezerwat przyrody Perkuny : 0/0
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Perkuny

O rezerwacie

Rezerwat przyrody Perkuny utworzono w 1954 r.(MP nr 123, poz. 1780) ma charakter rezerwatu ścisłego, znajdującego się na powierzchni 3,5 ha w gminie Giżycko, w Nadleśnictwie Giżycko. Obiekt powołany w celu zachowania torfowiska wysokiego z naturalnymi zespołami roślinności torfowiskowej i stanowiskiemrosiczki okrągłolistnej.


[[Plik:]]

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Rezerwat obejmuje swoimi granicami nieduże, śródleśne torfowisko, o charakterze częściowo torfowiska wysokiego, w części przejściowego i niskiego. Na terenie rezerwatu można wyróżnić dwa zbiorowiska roślinne: zbiorowisko boru bagiennego i zespół sosnowo-brzozowy lasu bagiennego. Pierwszy typ występuje na torfowiskach wysokich, gdzie drzewostan buduje różnowiekowa sosna pochodzenia naturalnego. W runie dominuje bagno zwyczajne i wełnianka pochwowata, Drugi zespół sosnowo-brzozowy lasu bagiennego - występuje na torfowiskach przejściowych i niskich. Drzewostan złożony jest z brzozy omszonej, sosny, olszy czarnej. Zbiorowiska pokryte są warstwą mchów.

Rośliny

Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie rzadkich gatunków roślin m.in. przygiełki białej, rosiczki okrągłolistnej,turzycy bagiennej, bażyny czarnej czy wierzby lapońskiej. Na torfowisku niskim można zaobserwować brzozę brodawkowatą i omszoną, wierzbę uszatą i czarniawą. Natomiast na obrzeżu torfowiska występują nieduże płaty zarośli wierzbowych, złożone głównie z wierzb: pięciopręcikowej i uszatej, ponadto kruszyny, podrostów brzozy omszonej i brodawkowatej.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B.,Wołos L. Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999. Olsztyn,1999.

Linki zewnętrzne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Perkuny
http://www.gizycko.bialystok.lasy.gov.pl/rezerwat-perkuny#.U6qHSbFBpI0