Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie

Chór UTW w Iławie.Źródło: www.utw.ilawa.pl [16.06.2014]
Chór UTW w Iławie.
Źródło: www.utw.ilawa.pl [16.06.2014]
Data założenia: 2006 rok
Poziom szkoły: szkoła wyższa/stowarzyszenie
Adres: 14-200 Iława ul. T. Kościuszki 18

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Iławie – placówka edukacyjna dla osób starszych prowadzona pod patronatem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie.

Historia

Inicjatorem założenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku było Starostwo Powiatowe w Iławie. Spotkanie założycielskie odbyło się 14 lipca 2006 roku. Wyłoniono wówczas Komitet Założycielski w składzie: Czesława Jussel, Anna Kierzkowska, Teresa Joanna Napierała.

Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego odbyła się 20 października 2006 roku. W gronie pierwszych słuchaczy znalazło się ponad 100 osób.
Stowarzyszenie działa pod patronatem Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, filia w Iławie. Uczelnia użycza sali wykładowej, sal na lektoraty oraz pomieszczenia na biuro UTW.

Cel działalności

Stowarzyszenie działa na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Główny cel sprowadza się do zwiększenia aktywności seniorów, zmniejszenia ich poczucia osamotnienia, propagowania wiedzy na temat zdrowego styl życia.
Działalność merytoryczna prowadzona przez Stowarzyszenie obejmuje organizację semestralnych zajęć programowych.
Działalność Uniwersytetu opiera się na społecznej pracy członków zarządu wybieranych na 4 letnią kadencję. Natomiast zasoby finansowe pochodzą głównie ze składek członków oraz dotacji władz samorządowych.

Władze

Od 2014 roku Zarząd Stowarzyszenia działa w składzie:

 • Andrzej Sufranek - Prezes Zarządu
 • Agata Nastaj - Wiceprezes Zarządu
 • Irena Iwasiów - Sekretarz
 • Irena Sokołowska - Skarbnik
 • Renata Szulowska - Członek Zarządu

Formy edukacji

 • wykłady
 • lektoraty językowe
 • gimnastyka rehabilitacyjna
 • komputery
 • wspólne śpiewanie
 • sekcja malarsko-plastyczna i robótek ręcznych
 • sekcja nordic-walking
 • sekcja turystyczna
 • sekcja czytelnicza
 • wyjazdy do teatru
 • sekcja teatralna

Osiągnięcia

UTW w Iławie jest organizatorem Przeglądów Chórów Uniwersytetów Wieku. 6 czerwca 2013 roku w Iławie odbył się II Iławski Przegląd Chórów Uniwersytetów Wieku. W przeglądzie wzięło udział osiem zespołów:

Słuchacze

W roku akademickim 2013/2014 r. słuchaczami UTW w Iławie było 207 osób.

Ciekawostki

Sekcja Czytelnicza prowadzi Kronikę z życia Uniwersytetu. Głównym i jedynym redaktorem jest Janina Zalewska.

Bibliografia

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Iławie [16.06.2014]