Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

Data założenia: 1962 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Zamenhofa 14, 10-280 Olsztyn

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, działająca w Olsztynie. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Lubojemska.

Historia

Początki szkoły zbiegają się z budową osiedla "Podleśna", która rozpoczęta została pod koniec lat 50. XX w. W pierwszym roku nauki 1962/1963 jej kierownik Tadeusz Jankowski powitał 823 uczniów i 31 nauczycieli. Swoim rejonem objęła ona następujące ulice: Reymonta, Chopina, Gdańską, Katowicką, J. Słowackiego, Szymanowskiego, Tczewską, H. Sawickiej, Podleśną, Abramowskiego, Chełmińską, Toruńską, Bydgoską i L. Zamenhofa. W 1967 r. nadano placówce imię Piotra Diernowa – żołnierza, który poległ w walkach o Olsztyn w styczniu 1945 r.

40–lecie istnienia szkoła obchodziła już jako nowoczesna placówka oświatowa – w pełni zinformatyzowana, posiadająca salę zabaw dla dzieci i nowoczesny kompleks boisk wielofunkcyjnych "Moje boisko – ORLIK 2012". Z kolei jubileusz 50–lecia zastał szkołę bogato wyposażoną w sprzęt multimedialny (projektory, tablice interaktywne).

Cele i zadania

Celem placówki jest ukształtowanie absolwenta wyposażonego w wiedzę i wszystkie niezbędne umiejętności, które pozwolą mu sprostać wymaganiom współczesnego świata oraz pozwolą osiągnąć sukces poparty pracą i wytrwałością.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Marzena Angielska, Renata Bubel, Katarzyna Dąbrowska, Elżbieta Gołaszewska, Małgorzata Kuczma, Anna Rodziewicz, Anna Rozmianiec, Ewa Ruta
 • język polski – Anna Chojnowska, Małgorzata Dzundza–Dębska, Marlena Lewandowska, Ewa Wójcik
 • język niemiecki – Renata Brejnak, Barbara Goliszewska, Dorota Krzyżak, Anna Pielach
 • matematyka – Joanna Ciechowska, Jolanta Lubojemska, Maria Waśniewska, Małgorzata Wojciechowska
 • przyroda – Joanna Ciechowska, Maria Waśniewska, Grażyna Wąsowicz, Małgorzata Wojciechowska
 • zajęcia komputerowe – Beata Fiedorowicz, Grzegorz Makowski
 • historia – Małgorzata Dzundza–Dębska, Ewa Wójcik
 • religia – Jolanta Dębska, Irena Solis
 • muzyka – Barbara Jankowska
 • plastyka – Agnieszka Wadas
 • zajęcia techniczne – Monika Szabla
 • wychowanie fizyczne – Roman Lichacz, Lidia Staszków, Monika Szabla
 • świetlica szkolna – Anna Biarda, Agnieszka Nowacka, Beata Raciborska, Anna Ruszczyk, Katarzyna Staszków, Agnieszka Wadas, Jolanta Wilczopolska
 • pedagog szkolny – Marzena Tańska
 • kształcenie zintegrowane – Małgorzata Jarczewska

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły brali udział w międzynarodowych projektach, takich jak: "Fly like a bird" w ramach programu Comenius czy "PASCH - Szkoły Partnerzy Przyszłości" (od 2008 r.). Uczestnictwo w nich wzbogaciło uczniów i grono pedagogiczne w nowe doświadczenia i rozwinęło umiejętności językowe (m.in. udział w kursach językowych w Rangsdorf, Neuruppin, Varenholz, Sonnenberg). Wielu uczniów zdobyło certyfikaty z języka niemieckiego Fit 1, Fit 2.

Uczniowie są laureatami międzyszkolnych, wojewódzkich i ogólnopolskich olimpiad i konkursów, głównie recytatorskich, plastycznych, teatralnych i przedmiotowych, a także medalistami sztafetowych biegów przełajowych o mistrzostwo Olsztyna oraz Międzynarodowej Olimpiady Dance na Ukrainie.

Placówka uzyskała w 2013 r. i w 2014 r. Certyfikat "Zielona Flaga" – międzynarodowy tytuł przyznawany szkołom na okres trzech lat w ramach programu Eco-Schools za podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu.

Absolwenci

Wśród absolwentów szkoły znaleźli się m.in. pedagog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w OlsztynieJoanna Maria Garbula – oraz artysta, współzałożyciel i członek kabaretu "Czyści jak Łza" – Marek Markiewicz.

Ciekawostki

Od roku szkolnego 2000/2001 absolwentom szkoły, którzy uzyskali na koniec roku najwyższą średnią ocen, przyznawany jest tytuł "Złoty Absolwent". Uhonorowany uczeń otrzymuje medal z napisem "Człowiek jest tym, czym go czyni jego własny rozum".

Bibliografia

SP 9 w Olsztynie[07.11.2014]