Joanna Maria Garbula

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj


Joanna Maria Garbula

Joanna Maria GarbulaŹródło: www.uwm.edu.pl
Joanna Maria Garbula
Źródło: www.uwm.edu.pl

Joanna Maria Garbula – pedagog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwentka Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, Liceum Ogólnokształcącego nr 3 im. M. Kopernika w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, studiów doktoranckich w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Praca

Pracę zawodową rozpoczęła w Instytucie Programów Szkolnych w Warszawie jako pracownik naukowo-badawczy (asystent, adiunkt 1985-1990). W 1990 r. została zatrudniona jako pracownik naukowo-dydaktyczny w WSP/UWM w Olsztynie. W latach 1994-2012 pracowała na Wydziale Nauk Humanistyczno-Społecznych, a także w WSPTWP w Warszawie. Stanowisko profesora nadzwyczajnego UWM objęła w 2012 r. Uczestniczyła w międzynarodowych programach edukacyjnych: TEMPUS PROJECT REDESIGN (1993-1994), TEMPUS JEP ADEPT (1994-1995), a także w projekcie THENUCE (2002-2003). Przebywała w ośrodkach naukowych i edukacyjnych w Szwecji, Anglii, Danii, Niemczech, Finlandii, Wielkiej Brytanii.

Jest autorką około 80 publikacji, w tym następujących pozycji zwartych: "Zabawy a rozwój języka dziecka" (1992 r.), "Edukacja historyczna w klasach początkowych" (2002), "Znaczenia historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych" (2010 r.), "Mikrohistoria Kortowa. Konteksty-Refleksje-Narracje" (red.) (2012 r.), "Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna. Wobec wyzwań i zagrożeń" (współred.) (2013 r.), "Kortowos Mikrogeschichte. Kontexte, Reflexionen, Narrationen" (red.) (2013 r.), "Pewnego razu... Teksty narracyjne w edukacji początkowej" (2014 r.) oraz książek edukacyjnych: "Liczę sam. Jakie to proste. Matematyka dla sześciolatków" (współautorstwo) (1985 r.), "I ja to potrafię" (1997 r.).

Od 2011 r. kieruje Katedrą Dydaktyki i Historii Wychowania Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie. Jest członkiem Senatu UWM (2012-2016), a także członkiem Rady Wydziału Nauk Społecznych UWM i Komisji ds. Przewodów Doktorskich Wydziału Nauk Społecznych UWM (od września 2011 r.).

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Zorganizowała i przewodniczyła ogólnopolskim konferencjom naukowym, m.in. "Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna" (2012 r.) oraz "Tajemnice codzienności Kortowa" związane z XX Europejskimi Dniami Dziedzictwa 2012. Za osiągnięcia w dziedzinie naukowej otrzymała nagrody rektora WSP (1993 r.), WSPTWP w Warszawie (2004 r.), UWM (2002 r., 2006 r., 2011 r.).

Ciekawostki

Miłośniczka tradycji historycznej, mikrohistorii i historii rodzinnych. Amatorka pieszych i rowerowych wycieczek oraz tańca. Praca magisterska Joanny Roszkowskiej pt: "Tolerancja i akceptacja dzieci niepełnosprawnych", napisana pod jej kierunkiem, zajęła III miejsce w konkursie ogólnopolskim na najlepszą pracę magisterską 2004 r.

Bibliografia

UWM [22.12.2013]
uwmfm.pl [22.12.2013]
yasni.pl [22.12.2013]
instytut.info [22.12.2013]