Zdzisław Kawecki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zdzisław Kawecki

Zdzisław Kawecki w swoim gabinecie.Fot. Janusz Pająk
Zdzisław Kawecki w swoim gabinecie.
Fot. Janusz Pająk
Data urodzenia 7 lutego 1938 r., Wołożyn, woj. wileńskie
Zawód nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny nauk rolniczych.
Wręczenie dyplomu honoris causa przez Rektora Akademii Rolniczej w Gorkach prof. dr hab. W. Szarszunowa 1 września 1995 r.
Źródło: Archiwum Zdzisława Kaweckiego
W szkółce drzewek owocowych w Instytucie Ogrodnictwa w Babtai (na pierwszym planie z lewej prof. Z. Kawecki, z prawej prof. dr hab. Vidmantas Stanys, w środku żona profesora – Teresa).
Źródło: Archiwum Zdzisława Kaweckiego
Na wystawie i targach ogrodniczych T. i Z. Kaweccy oraz po lewej dr inż. Marian Kozłowski.
Źródło: Archiwum Zdzisława Kaweckiego

Zdzisław Romuald Kawecki (ur. 7 lutego 1938 r. w Wołożynie, woj. wileńskie) - nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, profesor zwyczajny nauk rolniczych.

Biografia i działalność zawodowa

Zdzisław Romuald Kawecki ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie (1951-1955). W 1959 r. został inżynierem na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1955-1959), magisterium obronił w 1961 r. (studia magisterskie w latach 1959-1961).

Obronił doktorat z nauk rolniczych w 1967 r., od 1974 r. doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie sadownictwa, profesor tytularny od 1982 r., stanowisko profesora zwyczajnego pełnił od 1991 r.

Posiada znaczący dorobek naukowy z dziedziny fizjologii (stratyfikacja, przemiany związków chemicznych), a także z agrotechniki (systemy uprawy, nawożenie, dobór odmian), kształtowania i ochrony środowiska. Jego zainteresowania naukowe obejmowały też ekologiczną uprawę owocodajnych drzew i krzewów, bylin i mniej znanych roślin owocodajnych (suchodrzew jadalny, pigwowiec, czerwienica, świdośliwa, żurawina wielkoowocowa, aronia, dereń jadalny, aktinidia ostrolistna i pstrolistna, rokitnik zwyczajny, wisienka kosmata, czeremcha późna, cibora jadalna). Wykazał że większość z tych roślin dobrze rośnie i plonuje w warunkach północno-wschodniej części Polski. Badał też jakość owoców i warzyw przy różnej technologii uprawy.

Dorobek naukowy w liczbach to 260 rozpraw naukowych, 20 podręczników i skryptów, 200 komunikatów naukowych, 200 artykułów popularnych i popularnonaukowych, 60 ekspertyz dokumentacji i weryfikacji, 20 recenzji prac doktorskich i 10 habilitacyjnych, 10 recenzji na stanowiska profesorskie w różnych placówkach naukowych, 12 recenzji dorobku naukowego na tytuł profesora, 1 recenzja dorobku na tytuł doktora honoris causa. Promotor naukowy 340 prac magisterskich, 196 prac inżynierskich, 28 prac licencjackich, 34 prac podyplomowych i 12 prac doktorskich.

W 2008 r. przeszedł na emeryturę.

Aktualnie wdowiec, żona Teresa zmarła w 2014 r.

Kariera zawodowa po studiach rolniczych

 • Pracownik naukowo-techniczny w Katedrze Ogrodnictwa WSR w Olsztynie (1961-1967);
 • Pracownik dydaktyczny – starszy asystent (1967-1968), adiunkt (1968-1974),
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Zarządu Województwa SITO (1972-1976)
 • Kierownik naukowy Punktu Konsultacyjnego ART w Ełku (1974-1975)
 • Przewodniczący Rady Szkoły do spraw Domów Studenckich (1975-1978)
 • Kierownik Zakładu i Katedry Ogrodnictwa (od 1975-2008)
 • Wicedyrektor Instytutu Uprawy Roli i Roślin (1975-1978)
 • Prodziekan Wydziału Rolniczego ds. dydaktyczno-wychowawczych (1975-78)
 • Pełnomocnik rektora ds. współpracy uczelni z Gminą Ostróda (1978-82)
 • Rzeczoznawca SITR - specjalność: sadownictwo
 • Zespół Usług Technicznych NOT, SITO specjalista z zakresu sadownictwa (nr 72/76)
 • Członek uczelnianej Komisji Wyborczej (1982-1984)
 • Przedstawiciel ART w Olsztynie w Radzie Naukowej przy Wojewodzie Ostrołęckim (1982-1983)
 • Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki ART. w Olsztynie (1984-1987)
 • Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Bazy Doświadczalnej ART. w Olsztynie (1987-1990)
 • Przewodniczący Komisji Wydziałowej ds. inwestycji (1987-1990)
 • Członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów 45-lecia ART. w Olsztynie (1994-1995)
 • Przewodniczący Uczelnianej Komisji ds. Terenów Zieleni Kortowa (1995-2000)

Członkostwo w organizacjach

 • Członek Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN (od 1980-2008), Członek Prezydium (1999-2002), przewodniczący Zespołu Herbologicznego (1982-2008)
 • Członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (ISHO 1975-1990)
 • Członek Rady Wojewódzkiej NOT (1985-1987)
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (1985-1987)
 • Członek Zespołu Naukowego Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych – oddział Żuławski (1985-1990)
 • Członek Komitetu Obchodów 35-lecia ART. (1985)
 • Członek Rady Naukowej Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ogrodnictwa (1986-1989)
 • Członek XII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (1987-1988)
 • Członek Komisji ds. Rejestracji Odmian Drzew Owocowych i Roślin Jagodowych COBORU (1988-1992)
 • Członek Zespołu Ekspertów ds. Ogrodnictwa przy Ministrze Edukacji Narodowej (1989-1990)
 • Członek Akademii Kształcenia Rolniczego Moskwie (1997-2008)
 • Członek Senatu Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży (1998-2005) oraz Wszechnicy Warmińskiej w Lidzbarku Warmińskim (2005-2011)
 • Członek Rady Nadzorczej Spółki Zakładu Produkcyjno-Doświadczalnego „Pozorty” (1999-2008)
 • Członek Zespołu Redakcyjnego i Prac Instytutu Sadownictwa i Warzywnictwa w Babtai i Litewskiej Akademii Nauk „Biuletyn” (2000-2008)
 • Ekspert w zakresie ogrodnictwa Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2002-2004)
 • Członek zagraniczny Litewskiej Akademii Nauk (od 2003 r.)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych (od 2010 r.)
 • Członek Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (od 2014 r.).

Wybrane wydawnictwa książkowe

 1. Kawecki Z. i wsp. Sadownictwo i warzywnictwo. PWN Warszawa 1990 (4 wydania 1990,92,93,95)
 2. Kawecki Z. i wsp. Rok na działce. PWRiL, Warszawa (5 wydań 1982,83,84,85,90)
 3. Aleksiejczyk Z. Kawecki Z.. Owoce z mojego ogródka. PWRiL Warszawa (3 wydania 1986,89,91)
 4. Kawecki Z. i wsp. Produkcja roślinna. PWRiL Warszawa 1990
 5. Kawecki Z., Łojko R., Pilarek B. Mało znane rośliny sadownicze. UWM w Olsztynie 2002
 6. Waźbińska j., Kawecki Z. Drzewa i krzewy liściaste. Drzewa i krzewy iglaste.; UWM w Olsztynie 2000
 7. Kawecki Z. i wsp. Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych. UWM w Olsztynie 2005
 8. Łojko A., Kawecki Z. Frukty i Recepty ozdrowlenija AST-Press Kniga Moskwa
 9. Kawecki Z. i wsp. Bibliografia pracowników Katedry Ogrodnictwa lata 1950-2005. UWM w Olsztynie 2005
 10. Kawecki Z. Moje życie i praca wśród sadów i wspomnienia. UWM w Olsztynie 2006.

Nagrody i odznaczenia

 • Odznaczenia- Honorowa Odznaka SZSP (1975)
 • Zasłużony dla Warmii i Mazur (1975)
 • Honorowa Odznaka Uczelni (1975)
 • Złota Odznaka OHP (1977)
 • Zasłużony Ziemi Gdańskiej (1977)
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1977)
 • Odznaka Honorowa NOT (srebrna 1978, złota 1983)
 • Zasłużony dla Wydziału Rolniczego (1978)
 • Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980)
 • Zasłużony dla ART. (1980)
 • Za zasługi dla województwa elbląskiego (1981)
 • Zasłużony dla Techniki Warmii i Mazur (1982)
 • Za zasługi dla województwa ostrołęckiego (1982)
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983)
 • Medal 40-lecia PRL (1984)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1986)


 • Doctor honoris causa Białoruskiej Akademii Rolniczej w Gorkach (1995)
 • Medal Bene de Akademia Meritum (1999) ART. w Olsztynie
 • Złota Odznaka ZNP (2001)
 • Medal Jubileuszowy 50-lecia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (2001)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001)
 • Honorowy Medal Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM (2001)
 • Honorowy Medal Wydziału Ogrodniczego AR w Lublinie (2005)
 • Medal Jubileuszowy 50-lecia Instytutu Ogrodnictwa w Babtai (Litwa 2005)
 • Złoty Laur UWM w Olsztynie (2007)
 • Laur V Wydziału Polskiej Akademii Nauk za wybitny wkład pracy w rozwój nauk ogrodniczych zwłaszcza w Komitecie Nauk Ogrodniczych (2008)


 • Nagroda indywidualna IIº Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1978)
 • Nagroda Iº Rady Wojewódzkiej NOT zespołowa, za opracowanie kompleksowej technologii towarowej uprawy bobu do przetwórstwa (1983)
 • Trzydzieści nagród J.M. Rektora za działalność dydaktyczną, naukową i organizacyjną.
 • Został wybrany najlepszym wykładowcą Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, a studenci zagraniczni UWM wręczyli dyplom Honorowego Członka Międzywydziałowego Koła Naukowego Pomocy Studentom Zagranicznym (2006)

Zainteresowania i działalność społeczna

 • turystyka,
 • uprawa roślin w ogrodzie przydomowym
 • w okresie studiów grał w orkiestrze studenckiej Ryszarda Jóźwiaka (gitara zwykła i hawajska);
 • w ZSP – kierownik działu nauki (1959) i członek sekcji kultury.
 • Członek komisji działkowej ZNP (1965-1967), opiekun grupy studenckiej (1967-1970).
 • Członek TKKF sekcja siatkówki i organizator boiska przy ul. Puszkina 14 (1968-1970).
 • Członek Rady Osiedlowej i Społecznego Komitetu Uzbrojenia Osiedla „Słoneczny Stok” w instalację gazową i wodno-ściekową (1985-1990).

Bibliografia

 1. Informacje nadesłane przez dr. nauk rolniczych Bolesława Pilarka.