Marian Kozłowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Marian Kozłowski

Marian KozłowskiŹródło: Zdjęcie nadesłane przez Krzysztofa KozłowskiegoMarian Kozłowski
Źródło: Zdjęcie nadesłane przez Krzysztofa Kozłowskiego
Data i miejsce urodzenia 29 listopada 1936 r., Folwarki Wielkie
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Okres sprawowania mandatu 1991–1993 I kadencja
Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Okres sprawowania mandatu 2001-2005 V kadencja
Marian Kozłowski na bieżni.
Źródło: Zdjęcie nadesłane przez Krzysztofa Kozłowskiego
Źródło: uwm.edu.pl [9.01.2015]

Marian Kozłowski (ur. 29 listopada 1936 r. we wsi Folwarki Wielkie, gm. Zabłudów, woj. podlaskie - zm. 18 grudnia 2014 r. w Olsztynie) – naukowiec, nauczyciel akademicki, polityk, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I kadencji, senator V kadencji.

Życiorys

Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował jako robotnik rolny w PGR Nory koło Olecka. W 1957 r. ukończył Państwowe Technikum Hodowlane w Olecku. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1962).

W czasie studiów działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i Zrzeszeniu Studentów Polskich. Po studiach wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i był jej członkiem aż do rozwiązania.

Pracę rozpoczął jako zootechnik na stanowisku kierownika Fermy Doświadczalnej Trzody Chlewnej w Starym Dworze, potem awansował na kierownika gospodarstwa w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Pozortach.

Następnie poświęcił się pracy naukowo-dydaktycznej. W 1971 r. uzyskał stopień doktora w Wyższej Szkole Rolniczej. Został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta, a potem adiunkta na Wydziale Zootechnicznym WSR w Katedrze Hodowli Trzody Chlewnej

W 1975 r. habilitował się, już na Akademii Rolniczo-Technicznej. W roku 1987 otrzymał akt nominacji na profesora. Od 1 września 1987 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Zootechnicznego. 1 października 1992 r. wraz z prof. dr hab. Barbarą Grudniewską otrzymał akt nominacji na profesora zwyczajnego.

Od 1999 r. pozostaje związany z Wydziałem Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opublikował ponad 400 prac naukowych, m.in. podręczniki akademickie i dla techników rolniczych. Specjalizuje się w hodowli i żywieniu zwierząt.

Był członkiem SdRP i do 2002 roku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W latach 1991–1993 pełnił mandat poselski z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2001 r. startował w wyborach parlamentarnych z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-Unia Pracy i uzyskał mandat senatora RP V kadencji w okręgu elbląskim. W trakcie kadencji przeszedł do Socjaldemokracji Polskiej Marka Borowskiego.

Miał troje dzieci (2 córki i syna) oraz troje wnucząt.

Badania naukowe

Badania profesora Mariana Kozłowskiego dotyczyły konserwacji pasz, żywienia świń i drobiu oraz chowu i hodowli świń. Wypromował 11 doktorów i 100 magistrów. Jest autorem lub współautorem ponad 400 prac naukowych i kilkuset publikacji prasowych. Przez kilkanaście lat przewodniczył Radzie Programowej „Rolniczego ABC” i był członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma absolwentów UWM „5 plus X”.

Pełnione funkcje na ART

 • Zastępca dyrektora i dyrektor Instytutu Technologii Produkcji Zwierzęcej (1976-1983 i 1987-1993),
 • Prodziekan Wydziału Zootechnicznego (1981-1984),
 • Dziekan Wydziału Zootechnicznego (1987-1993).

Działalność społeczna

 • członek Związku Nauczycielstwa Polskiego
 • członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 • członek Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
 • członek honorowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej
 • zastępca przewodniczącego Stowarzyszenia Weteranów Pracy i Działaczy Ruchu Lewicy
 • członek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"
 • przewodniczący Klubu Profesorów Tytularnych Hodowli Trzody Chlewnej w Polsce

Działalność polityczna

 • Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (1967–1990)
 • Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej (1990–1999)
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej (1999–2004)
 • Socjaldemokracja Polska (2004-2005)

Działalność parlamentarna

 • poseł na Sejm RP (1991–1993)
 • Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – członek komisji
 • senator RP (2001-2005)
 • Komisja Edukacji – członek komisji
 • Nauki i Sportu – członek komisji
 • Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – członek komisji

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1980)
 • Laureat Zespołowej Nagrody Sekretarza Naukowego PAN (1982)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1985)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1985)
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej (1985)
 • Krzyż Kawalerski (1993)
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • wiele odznaczeń młodzieżowych, uczelnianych, regionalnych i resortowych, za współpracę naukową, medale pamiątkowe uniwersytetów rolniczych w kraju i za granicą, liczne nagrody m.in. sekretarza naukowego PAN, nagrody ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz 26 nagród rektora ART i UWM.

Zainteresowania

 • Zainteresowanie sportem (biegi średnie i długie) w jego życiu spełniło wyjątkową rolę. Oprócz niezwykłej satysfakcji, kształtowało wiele cech osobowych, takich jak: pracowitość, sumienność i dyscyplina osobista, które były niezwykle pomocne w późniejszej pracy, nie tylko naukowej w charakterze nauczyciela akademickiego.

Zobacz też

Bibliografia

 1. senat.pl, Marian Kozłowski [2.09.2014]
 2. uwm.edu.pl, Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM [2.09.2014]
 3. pl.wikipedia.org, Marian Kozłowski [21.08.2014]
 4. Informacje nadesłane przez Krzysztofa Kozłowskiego