Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące
Adres: Nadbrzeżna 13, 11-700 Mrągowo
Patron: Mariusz Zaruski


Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Regina Tołkowicz.

Historia

Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" powstał i funkcjonuje jako Zespół Szkół, tzn. II Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 3, a od roku 1999 również Gimnazjum nr 3. Pierwsi uczniowie zostali przyjęci do klasy IV, V, i VI szkoły podstawowej w 1978 r. Z kolei do szkoły średniej pierwsi uczniowie zostali przyjęci w roku szkolnym 1979/1980. Liczba uczniów oscylowała w granicach 85-100 osób.

Działalność

Zespół Oświatowo Sportowy zajmuje się szkoleniem zawodników w żeglarstwie na poziomie mistrzostwa sportowego, jednocześnie realizując cały program edukacyjny o profilu ogólnokształcącym. W jego skład wchodzą:

Prawie od początku istnienia szkoła prowadzi szkolenie sportowe wśród dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 10 do 19 lat.

W placówce bardzo prężnie działa Samorząd Uczniowski. Skład jego prezydium w roku szkolnym 2014/2015 przedstawia się następująco:

 • Szymon Jankowski II LO – przewodniczący
 • Adam Bosek II Gimnazjum – zastępca przewodniczącego
 • Aleksander Kargetta I LO – sekretarz
 • Andrzej Buńko – opiekun

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • język polski – Gałązka Halina, Jakóbczyk Małgorzata, Lenkiewicz Jolanta
 • język angielski – Chomczyńska Anna, Onisiewicz Anna
 • język niemiecki – Kordaczuk Wojciech
 • matematyka – Cendrowska Urszula, Gorczak-Cała Lucyna
 • zajęcia komputerowe, informatyka – Krywiczanin Cezary
 • przyroda – Suchan Elżbieta
 • biologia – Krywiczanin Cezary, Suchan Elżbieta
 • chemia – Fritza Anna
 • fizyka – Gorczak-Cała Lucyna
 • geografia – Kozicki Dariusz
 • historia – Buńko Andrzej
 • WOS – Buńko Andrzej
 • przysposobienie obronne – Buńko Andrzej, Chmielewska Grażyna
 • edukacja dla bezpieczeństwa – ńko Andrzej
 • religia – Krajczyński Zbigniew
 • plastyka – Sieger-Suchocka Marzena
 • muzyka, zajęcia artystyczne – Dymerska Marzena
 • zajęcia techniczne – Koziatek Lidia
 • wychowanie fizyczne – Dobrosielski Marcin, Onisiewicz Anna
 • biblioteka – Ruban Krystyna
 • pedagog szkolny – Szymanowska Antonina
 • psycholog – Sobotka Aleksandra
 • trenerzy – Dziewiałtowski-Gintowt Tomasz (deska z żaglem), Filipczak Hanna (kajaki), Kaczmarski Sebastian (koszykówka), Kuźmicki Paweł (29-er, Laser), Kwiatek Kamil (piłka nożna), Matysiak Andrzej (kajaki), Michalczyk Dorota (Optimist, Cadet), Mickiewicz Stanisław (420, 470), Mierczak Paweł (koszykówka), Nalewajek Mariusz (deska Bic Techno), Olszewski Zbigniew (Optimist), Stefańska Agnieszka (L’Equipe), Stefański Tomasz (deska RSX), Szawkowski Tomasz (Optimist), Jaszczur-Nowicki Wojciech (świadczenie rehabilitacyjne)

Osiągnięcia

Uczniowie osiągają wysokie wyniki w tych dyscyplinach sportowych, które trenują.

Absolwenci

Uczniowie, którzy ukończyli Mrągowską Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Żeglarstwie są ludźmi różnych zawodów. Odnajdujemy wśród nich: aktorów, prawników, lekarze, naukowców, nauczycieli różnych przedmiotów, biznesmenów oraz trenerów żeglarstwa.

Ciekawostki

Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie oferuje turystom i grupom zorganizowanym miejsca noclegowe w budynku byłego internatu.

Bibliografia

Zespół Oświatowo-Sportowy "Baza" w Mrągowie[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]