Adolf Setlak

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Adolf Setlak

Data i miejsce urodzenia 31 października 1938 r.
Duląbka
Zawód duchowny katolicki, proboszcz
Odznaczenia
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Adolf Setlak (ur. 31 października 1938 r. w Duląbce) – duchowny katolicki, doktor nauk humanistycznych, wieloletni proboszcz parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Uczęszczał do szkoły podstawowej w Duląbce i Cieklinie (1945–1952). Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Żmigrodzie Nowym. Maturę zdał w 1956 roku. Jest absolwentem Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, święcenia kapłańskie otrzymał w 1962 roku z rąk bpa Józefa Drzazgi (za dyspensą od wieku).

W 1965 roku został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii ascetycznej w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego w Warszawie (1965–1967); licencjat otrzymał w 1968 roku. Równocześnie studiował teologię moralną na Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie (1966–1969). Tytuł magistra teologii uzyskał w 1969 roku. W 2001 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

Praca

Po święceniach kapłańskich został wikariuszem w parafii w Giżycku, a następnie w Kruklankach. W początkach swej posługi kapłańskiej był diecezjalnym duszpasterzem głuchoniemych (1962 r.).

Po powrocie do diecezji w 1969 roku został mianowany prefektem młodzieży i ojcem duchownym alumnów-żołnierzy w Bartoszycach. Od 1970 roku prowadził wykłady zlecone z teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym Hosianum w Olsztynie.

W lipcu 1974 roku został wikariuszem-ekonomem, a we wrześniu administratorem parafii pw. św. Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej w Bartoszycach, której był proboszczem do 2013 roku. Po objęciu tej parafii był kapelanem Zakładu Karnego w Bartoszycach (od 1982 r.). W październiku 1982 roku został dyrektorem diecezjalnej Unii Apostolskiej Kleru. Od 1993 roku był kapelanem pomocniczym Wojska Polskiego w randze kapitana rezerwy, w 1999 roku awansowany został do stopnia majora. Był członkiem Archidiecezjalnej Komisji Sztuki (1995 r.) i dziekanem dekanatu Bartoszyce (od 1982 r.). Obecnie przebywa na emeryturze.

Odznaczenia

W 1995 roku odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski na wniosek bartoszyckiego koła Związku Sybiraków. Odznaczony również godnością kanonika rzeczywistego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście (1982 r.), a także godnością protonotariusza apostolskiego (2002 r.).

Bibliografia

A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie w Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992, cz. 2, Olsztyn 2007.
olsztyn.gosc.pl [10.01.2014]