Jan Szolc

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jan Zachariasz Szolc

Data i miejsce urodzenia 1630 r.
?
Data i miejsce śmierci 2 marca 1692 r.
Frombork
Zawód kanonik katedralny

Jan Zachariasz Szolc (ur. 1630 r. w ?, zm. 2 marca 1692 r. we Fromborku) – kanonik i kustosz kapituły katedralnej.

Życiorys

Pochodził z rodziny mieszczańskiej, która uzyskała tytuł szlachecki.

Szkoła i wykształcenie

Studiował w Akademii Krakowskiej. Po doktoracie na tej uczelni kontynuował naukę w Padwie i Rzymie.

Działalność

Od roku 1660 pełnił funkcję kanonika kolegiaty w Dobrym Mieście. Był notariuszem i prałatem domowym biskupa warmińskiego Jana Stefana Wydżgi. W 1665 roku Szolc otrzymał kanonię katedralną. Administrował w imieniu kapituły komornictwami melzackim i olsztyńskim (w latach 1672–1675). W 1669 roku udał się do Rzymu w celu przedłożenia sprawozdania o stanie diecezji warmińskiej. W czerwcu 1676 roku, w czasie trwania sejmiku krajowego w Lidzbarku Warmińskim, reprezentował i zastępował biskupa Jana Stefana Wydżgę. Dwa lata później zaczął pełnić funkcję kustosza kapituły. Natomiast na lata 1681–1688 przypada jego aktywność w roli wikariusza generalnego i oficjała.

Dzięki swojego doświadczeniu i zaufaniu, jakim darzyli go zwierzchnicy, był wielokrotnie wyznaczany do pełnienia przeróżnych funkcji i reprezentowania stanowiska kapituły. Przykładowo, w 1680 roku został wyznaczony do przeprowadzenia wizytacji komornictwa melzackiego, sprawował także przez jakiś czas opiekę nad klasztorem w Barczewie. Wizytował kościoły w Elblągu i Królewcu. Był ponadto fundatorem stypendiów przeznaczonych dla Warmiaków. 600 florenów z własnych dochodów przeznaczył na rzecz kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście. Na tym nie zakończyła się jego aktywność jako mecenasa i protektora. Ufundował także marmurowy ołtarz w kaplicy św. Jerzego znajdującej się we fromborskiej katedrze. Prywatne środki przeznaczył również na beneficjum ku czci Matki Bożej Częstochowskiej w kościele w Butrynach. Kuria św. Michała Archanioła we Fromborku zawdzięczała mu natomiast swoją gruntowną przebudowę.

Bibliografia

Chłosta Jan, Słownik Warmii, Olsztyn 2002.
Oracki Tadeusz, Słownik biograficzny Warmii, Prus Książęcych i Ziemi Malborskiej. Od połowy XV do końca XVIII wieku, t. II, Olsztyn 1988.