Jerzy Pranghe

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jerzy Pranghe

Data i miejsce urodzenia druga poł. XV w.
nieznene
Data i miejsce śmierci pierwsza poł. XVI w.
nieznane

Jerzy Pranghe (ur. w II poł. XV w. – zm. w I poł. XVI w.) – duchowny rzymskokatolicki, kanonik dobromiejski, prokurator biskupi.

Życiorys

Jerzy Prange pochodził z Kętrzyna.

Szkoła i wykształcenie

W 1495 r. odbywał studia licencjackie na Uniwersytecie w Lipsku. Tam też otrzymał dyplom.

Działalność

Jako diakon warmiński 18 kwietnia 1486 r. został wikarym w kościele św. Macieja w Dobrym Mieście. Cztery lata później otrzymał pieczę nad należącą wcześniej do Jerzego Wehenera kanonią dobromiejską oraz probostwo w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie. 20 października 1490 r. działał już jako prepozyt Kapituły Kolegiackiej. Od 1496 r. został proboszczem w Ornecie. Zrezygnował z tej funkcji około 1505 r., przyjął natomiast probostwo w Królewcu.

Od października 1480 r. pełnił funkcję sekretarza biskupiego. Przebywając na zamku w Lidzbarku Warmińskim, współpracował z Mikołajem Tungenem i Łukaszem Watzenrode.

Jako prokurator i sekretarz biskupa Łukasza Watzenrodego brał udział w trwających w tym okresie sporach z zakonem krzyżackim. M.in. w lutym 1496 r. udał się do Królewca z pisemnym protestem biskupa. Podczas podpisywania historycznych listów 22 lutego 1496 r. obecny był również Mikołaj Kopernik. Podczas kolejnej wyprawy do Rzymu przeszedł na stronę przeciwną i został stronnikiem wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego. Na jego służbie pozostawał do 5 lipca 1508 r., działając na terenie Królewca.

Jest autorem dzieła Memoriale Domini Lucae, którego ostatnią część pisał w Lidzbarku Warmińskim.

Bibliografia

Birch-Hirschfeld Triller Anneliese, Kanonicy dobromiejscy do 1520 r. i 1772-1811, [w:] Słownik biograficzny kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście, Olsztyn 1999, s. 25.
Koneksje zewnętrzne Warmii, [w:] Sztorc Alojzy, Dominium Warmińskie 1243-1772, Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, s. 82.
Borawska Teresa, Stronnicy krzyżaccy w otoczeniu Łukasza Watzenrode, "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", 1969, nr 3.