Jolanta Kosel

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Jolanta Kosel

Źródło: lidzbar-krolnicza.pl
Źródło: lidzbar-krolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 8 czerwca 1957 r.
Kutno
Data i miejsce śmierci 8 grudnia 2015 r.
Lidzbark Warmiński
Zawód nauczycielka, wychowawczyni internatu
Jolanta Kosel z mężem i córką Katarzyną.
Źródło: Archiwum rodzinne

Jolanta Kosel (ur. 8 czerwca 1957 r. w Kuntnie - zm. 8 grudnia 2015 r. w Lidzbarku Warmińskim) – nauczycielka, wychowawczyni internatu.

Biografia i działalność zawodowa

Jolanta Kosel z domu Brzezińska urodziła się 8 czerwca 1957 r. w Kutnie. W roku 1958 jej rodzina przeniosła się do Radomska i w tym mieście się wychowywała.

Była absolwentką:

  • II Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku (1976) ,
  • kierunku pedagogiki specjalnej – resocjalizacji na Uniwersytecie Wrocławskim (1980).

W 1980 r. zawarła związek małżeński z kolegą ze studiów Wiesławem Koselem. Ich córka Katarzyna (1981) ukończyła studia w Wielkiej Brytanii. Tam też od kilkunastu lat mieszka i pracuje.

Kariera zawodowa:

  • 1980-1983 - nauczycielka w Szkole Podstawowej w Zbuczynie w byłym województwie siedleckim (obecnie powiat Siedlce).
  • 1983/84 - nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim koło Siedlec. Ta roczna praca z dziećmi niepełnosprawnymi poszerzyła niewątpliwie jej umiejętności pedagogiczne, a także wrażliwość na psychiczne przeżycia dzieci i młodzieży.

Od 1 września 1984 roku wraz z mężem przeniosła się na Warmię, by podjąć pracę na stanowiskach wychowawców w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Lidzbarku Warmińskim. W placówce tej i na tym stanowisku Jolanta Kosel pracowała najdłużej, bo aż do emerytury, pełniąc jednocześnie funkcję opiekuna Szkolnego Kola PCK.

Pracując, ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego:

  • 1996/97 - kurs przedmiotowo-metodyczny dla kierowników i wychowawców internatu w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Szkół Rolniczych w Brwinowie.
  • 2000 - studia podyplomowe w zakresie socjoterapii w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Kursy i warsztaty metodyczne: W roku 2000 uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego.

Jej bezpośredni przełożony, kierownik internatu Andrzej Kowalski, na portalu internetowym lidzbark-rolnicza.pl , pisze o niej: "Zapisała się w mojej pamięci jako osoba szanowana i lubiana przez młodzież oraz doceniana wśród współpracowników. Organizowała interesujące zajęcia z młodzieżą, uczyła zasad współżycia społecznego, tolerancji, poszanowania ustanowionych reguł, koleżeńskości i wybaczania. Była osobą rzetelną, otwartą, kreatywną, opiekuńczą budując tymi cechami swój autorytet wśród młodzieży. Interesowały ją sprawy życiowe wychowanków, udzielała pomocy, poszerzała ich wiedzę ogólną, nie objętą programami nauczania, a przydatną w życiu codziennym. Wykazywała się wysoką kulturą osobistą, logicznością i konsekwencją w działaniu, była świetną koleżanką – taką będę ją pamiętał.”

W roku 2000 nie zgodziła się przyjąć stanowiska kierownika internatu.

W roku szkolnym 2005/2006 pracowała dodatkowo w charakterze socjoterapeuty w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim.

Na emeryturę przeszła w 2007 roku.

Interesowała się psychologią i literaturą. Preferowała aktywny wypoczynek: jazdę na rowerze, piesze wędrówki, pływanie.

Zmarła w wieku 58 lat na skutek nieuleczalnej choroby. Jest pochowana w swoim rodzinnym mieście Radomsku.

Bibliografia

  1. https://lidzbarkrolnicza.pl/archiwum/z-zalobnej-karty-pamieci-jolanty-kosel-wychowawczyni-w-internacie-naszej-szkoly-w-latach-1984-2006/
  2. Akta personalne Jolanty Kosel w archiwum Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim.
  3. Hasło opracował Apolinary Zapisek we współpracy z Wiesławem Koselem.