Kapliczki w Nowych Włókach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Kapliczki w Nowych Włókach – kapliczki w Nowych Włókach, datowane na XIX i XX w., powiat olsztyński, gmina Dywity.

Kapliczka w Nowych Włókach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk
Kapliczka w Nowych Włókach. Fot. Stanisław Kuprjaniuk

Położenie

Nowe Włóki – wieś w gminie Dywity.

Opis

We wsi i okolicach dziesięć kapliczek. Cztery z nich znajdują się przy przebiegającej przez wieś drodze, kolejne cztery znajdują się przy drogach prowadzących do Tuławek, Gradek i Plutek. Pozostałe dwie zostały wzniesione w charakterze przydomowym, na koloniach wsi. Większość kapliczek, występujących we wsi i przy drodze do Gradek, realizuje powszechny od XVIII w. wzorzec budowli o zwartej bryle z gładkimi ścianami, podzielonych jedynie wnękami i gzymsami, nakrytej dwuspadowym dachem, z wyraźnie wydzielonym, trójkątnym szczytem. Czas ich powstania można określić na przedział od przełomu XVIII/XIX w. do końca XIX w. Kapliczki te są w całości pobielone, z incydentalnymi innymi kolorami w obrębie gzymsów lub wnęk.

Najmłodszych pięć kapliczek pochodzi z końca XIX lub początku XX w. Posiadają cechy neogotyckie. Są murowane z czerwonej cegły licowej, o elewacjach podzielonych przez wnęki ostrołukowe lub zamknięte łukiem dwuspadowym. Ich zwieńczenia są zróżnicowane, od dachu dwuspadowego ze sterczynami po daszki wielospadowe.

Uroku kapliczkom dodają rosnące w asyście drzewa. Przy drodze z Nowych Włók do Tuławek jedna kapliczka jest w asyście dwóch kasztanowców, a nieco dalej znajduje się kapliczka w asyście trzech lip (niegdyś czterech).

Ciekawostki

Przy kaplicy wiejskiej znajduje się pomnik ku czci poległych podczas I wojny światowej. Do niedawna zwieńczony był szklana kapliczką, w której umieszczono figurę świętego. Obecnie przywrócono dawne zwieńczenie w postaci krzyża żelaznego.

Bibliografia

Kuprjaniuk Stanisław, Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek, w druku.
Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Linki zewnętrzne

Kapliczki Warmii [22.12.2013]