Karol Bojarczuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Karol Bojarczuk

Źródło: Archiwum rodzinne
Źródło: Archiwum rodzinne
Data i miejsce urodzenia 23 października 1944 r.
Zbaraż (woj. tarnopolskie)
Data i miejsce śmierci 25 sierpnia 2022 r.
Morąg
Zawód nauczyciel, dr nauk rolniczych

Karol Bojarczuk - (ur. 23 października 1944 r. - 25 sierpnia 2022 r.)- nauczyciel, dr nauk rolniczych.

Biografia i działalność zawodowa

Karol Bojarczuk urodził się 23 października 1944 r. w rodzinie chłopskiej w Zbarażu, woj. tarnopolskie. Po wojnie jego rodzina w wyniku repatriacji osiedliła się na Pomorzu w Tawęcinie, pow. Lębork.

Był absolwentem:

Pracując zawodowo w 1976 r. podjął studia doktoranckie i rolnicze badania naukowe.

W 1980 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i otrzymał tytuł naukowy doktora nauk rolniczych. Ponadto pogłębiał swoją wiedzę i doskonalił swoje umiejętności zawodowe kończąc studia podyplomowe w zakresie:

 • przygotowania pedagogicznego w Międzywydziałowym Instytucie Oświaty Rolniczej w ART Olsztyn (1994),
 • przygotowania do nauczania przedmiotu „Przedsiębiorczość „ na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (2001),
 • rachunkowości na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie (2002)

W 1995 r. zdał egzamin na drugi stopień nauczycielskiej specjalizacji zawodowej w zakresie produkcji roślinnej.

Od 2002 r. posiadał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Bezpośrednio po studiach w 1968 r. rozpoczął pracę zawodową w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Małdytach. 1 czerwca 1969 roku objął stanowisko dyrektora gospodarstwa pomocniczego Technikum Rolniczego w Dobrocinie, prowadząc jednocześnie na części etatu zajęcia praktyczne i teoretyczne z produkcji roślinnej i mechanizacji rolnictwa.

Gospodarstwo pod jego kierownictwem przeszło gruntowną modernizację poprzez unowocześnienie procesów produkcyjnych i dostosowanie do potrzeb dydaktycznych prowadzonych w szkole kierunków kształcenia. W dziale produkcji roślinnej prowadzi się główne produkcję materiału nasiennego zbóż i sadzeniaków o wysokich stopniach kwalifikacji (elity i superelity), a w produkcji zwierzęcej hodowlę zarodową czystych ras owiec (kamieniecka) i trzody chlewnej (wielka biała polska i duroc). Gospodarstwo ściśle współpracuje z wieloma agendami: Centrali Nasiennej, Okręgowej Stacji Hodowli Zarodowej, Wojewódzkim Ośrodkiem Postępu Rolniczego, a także z licznymi placówkami naukowymi; Instytutem Nawożenia i Gleboznawstwa, Instytutem Zootechniki, Instytutem Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz z licznymi Katedrami i Instytutami Akademii Rolniczo-Technicznej.

Karol Bojarczuk kierował gospodarstwem szkolnym przez 24 lata. W roku 1993 w ramach transformacji ustrojowej nastąpiła zmiana własności gospodarstwa. W nowych warunkach dotychczasowy dyrektor przeszedł do pracy w szkole na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych. Dysponując wszechstronną wiedzą rolniczą i ekonomiczną, a także mając wieloletnią praktykę jest cenionym nauczycielem. Prowadził zajęcia dydaktyczne z podstaw technologii produkcji roślinnej, zajęcia praktyczne z warzywnictwa, sadownictwa i produkcji roślinnej, a po zdobyciu uprawnień, z podstaw przedsiębiorczości, rachunkowości spółek prawa handlowego i przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę jego wysokie kwalifikacje powierzono mu przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu nauczycieli produkcji roślinnej i zespołowi przedmiotów ekonomicznych w szkołach rolniczych województwa.

W działalności pozalekcyjnej sprawował funkcję opiekuna Koła Młodego Rolnika, Młodzieżowego Miniprzedsiębiorstwa, z którego uczniowie chętnie startowali w licznych olimpiadach wiedzy umiejętności rolniczych z produkcji roślinnej i ekonomicznej,na szczeblu okręgowym.

Wspierał działalność szkolnego koła PCK, z uwagi na to, że był wieloletnim i aktywnym członkiem zarządu rejonowego PCK w Morągu. Przez ostatnie trzy kadencje był ławnikiem Sądu Okręgowego w Elblągu.

Będąc od 2006 roku na emeryturze ciągle, starał się w miarę możliwości kultywować dorobek i tradycje szkoły i oświaty rolniczej na Warmii i Mazurach. Zmarł 25 sierpnia 2022 r. w Morągu.

Zainteresowania pozazawodowe

 • turystyka piesza, rowerowa, działka, myśliwstwo

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Srebrny Krzyż Zasługi (1973)
 • Złoty Krzyż Zasługi (1982)
 • Odznaka Zasłużony Pracownik Rolnictwa (1980)
 • Odznaka Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1979)
 • Odznaki Honorowe PCK (IV – I stopnia) (1979, 1982, 1988, 1995)
 • liczne nagrody dyrektora szkoły

Bibliografia

 1. Alicja Daniela Kicowska "Nauczyciele szkół rolniczych na Warmii i Mazurach (1945-1989)", Olsztyn 2009, s. 71.
 2. https://lidzbarkrolnicza.pl/inne-szkoly/szkola-rolnicza-w-dobrocinie-w-latach-1946-1991/
 3. Informacje nadesłane przez Apolinarego Zapiska.

Hasło opracował Apolinary Zapisek.