Lucjan Latosiński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Lucjan Latosiński

Data i miejsce urodzenia 1885 r.
Murzynowo
Data śmierci nieznana

Lucjan Latosiński (ur. 19 grudnia 1885 r. w Murzynowie, miejsce i data śmierci nieznane) – nauczyciel szkół polskich w Niemczech. Kierownik szkoły polskiej w Jarotach i nauczyciel szkoły polskiej w Stanclewie.

Życiorys

Urodził się w powiecie inowrocławskim w rodzinie chłopskiej. Po 1906 r. odbywał służbę w armii niemieckiej i zdobył stopień oficerski. Brał udział w I wojnie światowej.

Szkoła i wykształcenie

Edukację rozpoczął w niemieckiej szkole ludowej. Następnie uczęszczał do preparandy nauczycielskiej i seminarium nauczycielskiego. W 1906 r. uzyskał dyplom nauczycielski w Rawiczu. Trzy lata później zdał drugi egzamin pedagogiczny i zdobył pełne kwalifikacje zawodowe.

Praca

Pracę nauczycielską rozpoczął przed I wojną światową w szkole ludowej. Po 1918 r. kierował jednoklasową szkołą powszechną w Kobylicy. W 1929 r. został urlopowany do pracy w oświacie polskiej w Niemczech. We wrześniu 1930 r. objął kierownictwo Katolickiej Szkoły Polskiej w Jarotach. W styczniu 1933 r. przeniesiono go służbowo do Katolickiej Szkoły Polskiej w Stanclewie, gdzie pracował na zastępstwie do września 1933 r. Następnie został przekierowany na stanowisko drugiego nauczyciela do szkoły polskiej w Głomsku. Tam uczył do 30 września 1934 r. Po powrocie do kraju wznowił pracę pedagogiczną w szkole w Kobylnicy.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Latosiński ngażował się w rozwój oświaty dorosłych w Kobylnicy. Prowadził kursy dokształcające. Propagował czytelnictwo polskich książek i czasopism. Sprawował funkcję skarbnika w warmińskim oddziale Towarzystwa Nauczycieli Polskich w Niemczech.

Ciekawostki

W "Poradniku Nauczycielskim" opublikował artykuł dotyczący metodyki nauczania.

Bibliografia

Filipkowski Tadeusz, W obronie polskiego trwania Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach międzywojennych, Olsztyn 1989.