Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie ochrony, hodowli, ścinki i wyróbki drewna
Adres ul. Sikorskiego 30

11-220 Górowo Iławeckie

E-mail gorowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 761-19-30
Strona internetowa gorowo-ilaweckie.olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zajmuje powierzchnię 21251,92 ha. Nadleśnictwem Górowo Iławeckie zarządza Wojciech Abramczyk. W strukturze Nadleśnictwa wydzielono biuro nadleśnictwa oraz 14 leśnictw. Są to: Borki, Dęby, Dzikowo, Gałajny, Gaworowo, Jagodowo, Jarzeń, Kiwajny, Mała Woda, Nowa Wieś, Orsy, Stabławki, Stejno, Zięby.

Położenie

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie położone jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego i graniczy z obwodem kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Swoim obszarem obejmuje tereny gmin: Bartoszyce, Górowo Iławeckie (miasto i gmina), Lelkowo, Lidzbark Warmiński, Pieniężno. Lokalizację Nadleśnictwa Górowo Iławeckie zaznaczono na rysunku 1.

Rys. 1. Położenie Nadleśnictwa Górowo Iławeckie

Górowo 1.jpeg

Źródło: gorowo-ilaweckie.olsztyn.lasy.gov.pl

Historia

Lasy podlegające aktualnie pod Nadleśnictwo Górowo Iławeckie przed II wojną światową w dużej części należały do junkrów pruskich. W 1945 r. zostały przejęte i na ziemiach tych utworzono Nadleśnictwo Iławka, które w 1962 r. zmieniło nazwę na Nadleśnictwo Górowo Iławeckie. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła w owym czasie 11,9 tys. ha. W następstwie reorganizacji podziału administracyjnego kraju w kolejnych latach powierzchnia stopniowo wzrastała aż osiągnęła stan obecny – 21,2 tys. ha.

Zasoby leśne

W lasach należących do Nadleśnictwa Górowo Iławeckie dominują siedliska liściaste, w tym siedliska lasowe z przewagą gatunków liściastych – 84,5%. Znacznie mniejszy udział mają siedliska borowe – 9% i olsy – 6%.

Głównymi gatunkami lasotwórczymi są dąb (27,71%), brzoza (21,35%) oraz świerk (20,14%).

Obiekty edukacyjne

Nadleśnictwo Górowo Iławeckie dysponuje utworzoną w 1997 r. ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą, która zlokalizowana jest w leśnictwie Dzikowo. Wydłuż ścieżki rozmieszczono 23 tablice informacyjne poruszające następujące tematy:

  • ochrona lasu
  • ochrona przyrody
  • ochrona przeciwpożarowa
  • budowa drzewostanu
  • gospodarka łowiecka
  • siedliska
  • urządzanie lasu
  • fauna i flora

Bibliografia

gorowo-ilaweckie.olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
gorowo-ilaweckie.lavinaplatform.com [25.02.2015]