Nadleśnictwo Nidzica

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Nadleśnictwo Nidzica

Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Nidzica
Nadleśnictwo Nidzica
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Nidzica
Nadleśnictwo Nidzica
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Przedmiot działalności prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, ochrony, ścinki i wyróbki drewna
Adres ul. Dębowa 2A

13-100 Nidzica

E-mail nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 625 78 77
Strona internetowa nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Nidzica – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zarządza ono lasami o powierzchni 24 130,63 ha. Funkcję nadleśniczego w Nadleśnictwie Nidzica sprawuje Ryszard Schuetz. W strukturze Nadleśnictwa wyodrębniono: biuro nadleśnictwa, ośrodek hodowlany zwierzyny Koniuszyn oraz 15 leśnictw: Bujaki, Glinki, Janowo, Jeleń, Kurki, Łyna, Muszaki, Napierki, Napiwoda, Nidzica, Orłowo, Szkotowo, Więckowo, Wykno, Zdrojek.

Położenie

Nadleśnictwo Nidzica położone jest w województwie warmińsko-mazurskim. Swoim zasięgiem obejmuje tereny należące do 7 gmin: Dąbrówno, Janowiec Kościelny, Janowo, Kozłowo, Nidzica (miasto i gmina), Olsztynek. Teren Nadleśnictwa zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Nidzica

Nadleśnictwo Nidzica.jpeg

Źródło: nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl

Historia

Obszar, którym administruje dzisiaj Nadleśnictwo Nidzica pokrywała w przeszłości puszcza pierwotna. Następnie w XIV w. tereny te zostały podbite przez Zakon Krzyżacki. Rozwijające się na przestrzeni wieków osadnictwo spowodowało trwałe zmiany w stanie lasów, czego następstwem było zmniejszenie obszarów leśnych. W XVII w. las znajdował się już pod ścisłą kontrolą specjalnie do tego wyznaczonych strażników. Jednak prowadzona gospodarka leśna wciąż była nieracjonalna. Gospodarka leśna zbliżona do współczesnej zaczęła kształtować się w XVIII w.

Nadleśnictwo Nidzica powstało w 1973 r. z połączenia nadleśnictw Koniuszyn i Nidzica, które zostały utworzone tuż po II wojnie światowej.

Zasoby leśne

Nadleśnictwo Nidzica charakteryzuje się występowaniem zarówno siedlisk borowych jak i lasowych. Udział każdego z nich wynosi ok. 49%. Znacznie mniej występuje siedlisk olsowych (2%), są one zlokalizowane głównie wzdłuż cieków wodnych. W strukturze gatunków tworzących drzewostany dominuje sosna (88%). Udział brzozy wynosi prawie 5%, świerka ok. 3%, natomiast dębu – 2%.

Obiekty edukacyjne

W Nadleśnictwie Nidzica przygotowano bogatą ofertę edukacyjną adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych. Obejmuje ona:

  • ścieżkę edukacyjną w leśnictwie Wykno, o długości 2,5 km, wzdłuż której usytuowano 12 tablic edukacyjnych, zawierających informacje na temat zjawisk zachodzących w środowisku leśnym
  • salę edukacyjną pod hasłem "ślady historii znalezione w lesie", zgromadzono w niej urządzenia dawnej wykorzystywane w prowadzeniu gospodarki leśnej oraz trofea łowieckie z obszaru Nadleśnictwa

Ponadto w Nadleśnictwie Nidzica dla osób ceniących rekreację zaprojektowano dwie ścieżki turystyczne:

Bibliografia

nidzica.olsztyn.lasy.gov.pl [25.02.2015]
nidzica.lavinaplatform.com [25.02.2015]