Państwowe Liceum Pedagogiczne w Szczytnie i w Lidzbarku Warmińskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Państwowe Liceum Pedagogiczne w Szczytnie i w Lidzbarku Warmińskim

Budynek dawnego Liceum Pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim, źródło: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim [09.08.2014]
Budynek dawnego Liceum Pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim, źródło: Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim [09.08.2014]
Data założenia: 1946 r.
Poziom szkoły: zawodowy
Adres: Szczytno/Lidzbark Warmiński

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Szczytnie i w Lidzbarku Warmińskim – zakład kształcenia nauczycieli szkół podstawowych w Szczytnie i w Lidzbarku Warmińskim. Funkcjonował w latach 1946–1970. Jego pierwszym kierownikiem był Emil Mysłowski.

Historia

Państwowe Liceum Pedagogiczne w Szczytnie uruchomiono 1 września 1946 r. Naukę przy ul. Jana Kasprowicza 1 rozpoczęło 21 uczniów. W 1948 r. liceum miało już 8 klas, w których uczyło 13 nauczycieli. W 1949 r. liceum w Szczytnie przeniesiono do Lidzbarka Warmińskiego na ul. Orła Białego 5.

W roku szkolnym 1953/1954 przekształcono liceum czteroletnie na pięcioletnie. W 1955 r. wybudowano nowy budynek internatu na 200 miejsc. Ostatnią rekrutację kandydatów do liceum przeprowadzono w 1966 r. Liceum Pedagogiczne w Lidzbarku Warmińskim zostało zlikwidowane 31 sierpnia 1970 r.

Obecnie budynek liceum zajmuje Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim.

Cele i zadania

Głównym zadaniem liceum pedagogicznego było przygotowanie uczniów do pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej.

Kadra pedagogiczna

Kierownicy/dyrektorzy placówki w latach 1946–1970:

Osiągnięcia

W liceum prowadzono działalność harcerską, turystyczną i sportową oraz różnorodne zajęcia kulturalne.

Uczniowie i absolwenci

W latach 1946–1970 w liceum uczyło się 6248 uczniów, z czego tylko 1134 zostało jego absolwentami. Wśród absolwentów są m.in.:

Ciekawostki

Od 2000 r. działa koło absolwentów Liceum Pedagogicznego w Lidzbarku Warmińskim. Zarząd koła organizuje zjazdy uczniów i pracowników placówki. W 2010 r. w zjeździe uczestniczył Henryk Kaczyński, uczeń i nauczyciel muzyki w byłym liceum pedagogicznym.

Bibliografia

lidzbarkwarminski.wm.pl [09.04.2014]

Sempioł Janina, Licea pedagogiczne w województwie olsztyńskim w latach 1945–1970, Olsztyn 1983.

Zespół Szkół Zawodowych im. J. Staszica w Lidzbarku Warmińskicm [09.04.2014]