Platforma Obywatelska na Warmii i Mazurach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Region Warmińsko-Mazurski Platformy Obywatelskiej – Platforma Obywatelska (PO), polska partia polityczna, założona w 2001 r. (zarejestrowana 5 marca 2002 r.). Głównymi założycielami Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej (pełna nazwa partii) byli: Maciej Płażyński (AWS), Andrzej Olechowski i Donald Tusk (Unia Wolności). PO tworzą osoby o zróżnicowanych poglądach i koncepcjach politycznych, przede wszystkim chrześcijańsko-demokratycznych, konserwatywno-liberalnych, socjalliberalnych, centroprawicowych i centrowych. Od 2007 r. wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym (PSL) tworzą koalicję rządową[1].

Po-logo.jpg

Regionalne cele programu partii

Głównym celem PO (wg programu Platforma Obywatelska dla Warmii i Mazur) jest rozwój gospodarczy regionu (m.in.: wspieranie lokalnych przedsiębiorców, promocja inteligentnych specjalizacji regionalnych, ochrona środowiska ze zwróceniem szczególnej uwagi na odnawialne źródła energii). Zapowiedziano kontynuację rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej (otwarcie lotniska regionalnego w Szymanach w 2015 r.), podnoszenie jakości życia (służba zdrowia, edukacja, rozwój kulturalny, sport). Pozostałe cele partii to: zwiększanie bezpieczeństwa mieszkańców, umacnianie roli obszarów wiejskich, społeczna polityka wyrównywania szans (inwestycje i działania służące osobom niepełnosprawnym, emerytom, rencistom i rodzinom wielodzietnym), usprawnianie i umacnianie roli samorządów terytorialnych, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz kultywowanie tradycji „małych ojczyzn”[2].

Inicjatywy i osiągnięcia na obszarze działania

Do regionalnych osiągnięć PO należy zaliczyć: inwestycje transportowe, w tym drogowe i kolejowe (wybudowano ponad 200 km dróg krajowych, w tym 136 km ekspresowych, S7 na odcinkach ElblągMiłomłyn i OlsztynekNidzica oraz S22 ElblągGrzechotki, powstały obwodnice Mrągowa, Ełku, Olecka i Gołdapi, przebudowano i wyremontowano kolejne kilometry dróg krajowych – BiskupiecBorki Wielkie, GołdapKowale Oleckie, zmodernizowano już około 280 km dróg wojewódzkich, wyremontowano 320 km dróg powiatowych i około 210 km dróg gminnych, zmodernizowano linie kolejowe Olsztyn–Szczytno–Szymany oraz odnowiono dworce m.in. w Elblągu, Iławie i Ełku). Główne inicjatywy turystyczne, kulturalne i sportowe to m.in.: promocja regionu w skali światowej poprzez hasła „Mazury Cud Natury”, zagospodarowanie pola bitwy grunwaldzkiej, realizacja programu budowy kilkunastu ekomarin (nowoczesnych przystani ekologicznych nad brzegami najpiękniejszych jezior i Zalewu Wiślanego), oddanie do użytku nowoczesnej siedziby Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego, przeprowadzenie generalnego remontu Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, modernizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, budowa Centrum Rekreacyjno-Wodnego w Olsztynie[3].

Władze Regionu Warmińsko-Mazurskiego PO RP

Przewodniczący Regionu:


Zarząd Regionu:


Rada Regionu:


Europarlamentarzyści (woj. warmińsko-mazurskie i podlaskie):

Posłowie, senatorowie i radni

Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2011-2015:
Posłowie:

Senatorowie:

Radni wojewódzcy. Kadencja 2014-2018:


Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2015-2019:

Posłowie

Senatorowie


Posłowie i senatorowie. Województwo warmińsko-mazurskie. Kadencja 2019-2023:

Posłowie


Senatorowie


Bibliografia

  1. platforma.org [24.01.2015]
  2. warminsko-mazurski.platforma.org [24.01.2015]
  3. Platforma Obywatelska dla Warmii i Mazur [24.01.2015]
  4. bip.warmia.mazury.pl [24.01.2015]
  5. http://olsztyn.wyborcza.pl/olsztyn/56,35189,19120967,sejm,,1.html

Przypisy

  1. Historia Partii [online], dostępne w internecie: platforma.org [24.01.2015]
  2. Platforma Obywatelska dla Warmii i Mazur [31.01.2015]
  3. Ibidem.