Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

Kadra poradni. Źródło: www.poradnia-olsztyn.pl [27.06.2014]
Kadra poradni. Źródło: www.poradnia-olsztyn.pl [27.06.2014]
Data założenia: 2002
Poziom szkoły: publiczna placówka oświatowo-wychowawcza
Adres: 10-516 Olsztyn, ul. Pl. Bema 5

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie – publiczna placówka oświatowo-wychowawcza na terenie powiatu olsztyńskiego. Istnieje od 2002 roku. Obecnym dyrektorem poradni jest mgr Elżbieta Hermanowicz.

Historia

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie powstała 1 września 2002 roku. Jest placówką publiczną, udzielającą bezpłatnej i wszechstronnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i zawodoznawczej. Świadczy usługi dzieciom i młodzieży uczącej się w przedszkolach, szkołach i placówkach na terenie powiatu olsztyńskiego, ich rodzicom i nauczycielom oraz dzieciom nie objętym opieką przedszkolno-szkolną, a mieszkającym na terenie powiatu olsztyńskiego. Główna siedziba placówki mieści się w Olsztynie, natomiast 4 punkty konsultacyjne PPP-P Olsztyn znajdują się w Biskupcu, Barczewie, Olsztynku i Dobrym Mieście. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad poradnią jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, zaś organem prowadzący Powiat olsztyński.

Zakres działania

Poradnia zajmuje się następującymi działaniami:

Badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne (indywidualne i zbiorowe)

 • diagnoza poziomu rozwoju umysłowego
 • diagnoza dojrzałości szkolnej, możliwości wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej, odroczenia obowiązku szkolnego
 • diagnoza przyczyn odchyleń i zaburzeń rozwojowych oraz zaburzeń zachowania
 • diagnoza przyczyn uogólnionych trudności szkolnych
 • diagnoza przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu (w tym dysleksji, dysortografii, dysgrafii)
 • badanie predyspozycji zawodowych, zainteresowań i preferencji zawodowych
 • badanie uczniów wybitnie zdolnych
 • diagnoza wad wymowy oraz opóźnień w rozwoju mowy
 • przesiewowe badania słuchu programami “Słyszę…” “Widzę…” „Mówię...”

Terapie

 • indywidualna terapia logopedyczna, w tym terapia osób jąkających się
 • grupowa terapia logopedyczna
 • indywidualna terapia pedagogiczna uczniów
 • spotkania terapeutyczne dla dzieci i młodzieży

Konsultacje i porady specjalistów

 • porady dotyczące rozwijania potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • konsultacje w zakresie problemów wychowawczych, rodzinnych
 • porady i pomoc specjalistyczna rodzinie dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
 • porady indywidualne związane z wyborem kierunku kształcenia, wyborem zawodu, planowaniem kariery zawodowej

Orzekanie i kwalifikowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, profilaktyczno-wychowawczej i opieki.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry poradni:

 • Psycholodzy: Andryszczyk Magdalena, Baranowska Magdalena, Bartoszek–Majsiej Teresa, Gawrońska Anna, Hermanowicz Elżbieta, Jurkiewicz Agnieszka, Kondraciuk Katarzyna, Kunicka Aneta, Liśkiewicz Anna, Raplewicz Alina, Stolarska Małgorzata
 • Pedagodzy: Bandurska Jolanta, Dziemiańczuk Alicja, Folusiak Anna, Kuźniewska Krystyna, Mądra Celina, Pianka Anna, Uszpolewicz Anna, Żygadło Krystyna
 • Logopedzi: Dolińska Agnieszka, Ledwożyw Przemysława, Wanda Katarzyna, Zastryżna Katarzyna
 • Lekarze: Chwała Barbara

Rejon działania

W rejonie działania poradni obecnie znajduje się 118 placówek oświatowych, które mieszczą się w następujących punktach:

Ciekawostki

W szerokiej ofercie programowej poradni w ramach treningów znajdują się m.in. warsztaty dla Dobrych Rodziców.

Bibliografia

poradnia-olsztyn.pl [27.06.2014]