Rezerwat Jeziorko koło Drozdowa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 2000
Powierzchnia 9,93 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Jeziorko koło Drozdowa – rezerwat utworzony w 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. nr 77, poz. 981) w celu ochrony torfowisk niskich, przejściowych i wysokich. Zajmuje powierzchnię 9,93 ha i położony jest w gminie Orzysz, w Nadleśnictwie Giżycko.

O rezerwacie

Obszar rezerwatu obejmuje bezleśne trzęsawiska z dominującymi gatunkami takimi, jak: turzyca nitkowata, torfowiec Magellana, przygiełka biała i turzyca pospolita. Występujące tu torfowiska były od początku XX wieku bardzo charakterystyczne dla terenów młodo glacjalnych, lecz w wyniku osuszania całego torfowiska uległo ono niekorzystnym przekształceniom.

Występujące tu zbiorowiska roślinności torfotwórczej podlegają ochronie zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy Siedliskowej.

Położenie rezerwatu w obrębie bagiennych lasów powoduje, że nie jest to teren szczególnie interesujący dla turystów, natomiast ma duże znaczenie dla nauki. Rezerwat może być udostępniany wyłącznie za zgodą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zwierzęta

W rezerwacie występują bobry, które przyczyniają się do zachowania odpowiednich stosunków wodnych w rezerwacie.

Rośliny

Stwierdzono tu obecność 102 gatunków roślin naczyniowych i 36 gatunków mszaków, w tym 8 gatunków pod ochroną ścisłą i 11 gatunków roślin zagrożonych. W większości są to gatunki charakterystyczne dla różnych zbiorowisk torfowiskowych. Wśród rzadkich gatunków roślin występują tu: gnidosz królewski, rosiczka okrągłolistna, kruszczyk błotny, wełnianka delikatna, wełnianka alpejska, lipiennik Loesela, widłak jałowcowaty i ponikło skąpokwiatowe. Znajduje się tu również jedno z najlepiej zachowanych na Mazurach stanowisko brzozy niskiej.

Bibliografia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego [10.02.2015]
Nadleśnictwo Giżycko [10.02.2015]
pl.wikipedia.org [10.02.2015]

Galeria zdjęć