Rezerwat Ustnik

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Ustnik

Rodzaj rezerwatu faunistyczny
Państwo  Polska
Data utworzenia 1991
Powierzchnia 32,50 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Ustnik
Rezerwat przyrody Ustnik
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Ustnik
Rezerwat przyrody Ustnik
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Ustnik – rezerwat przyrody utworzony w 1991 r. (MP nr 38, poz. 273) w celu zachowania miejsc lęgowych i obszaru wypoczynku wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem ptaków wodno–błotnych. Obiekt zajmuje powierzchnię 32,50 ha i rozciąga się przy zabudowaniach osady Ustnik, około 5 km na zachód od Jezioran, w gminie Jeziorany.

O rezerwacie

Rezerwat utworzono w miejscu osuszonego wcześniej jeziora. W wyniku braku konserwacji urządzeń odprowadzających wodę, powstało wtórnie płytkie rozlewisko, które szybko zasiedliły różne gatunki ptaków wodno-błotnych.

Zwierzęta

W rezerwacie gniazdują 24 gatunki ptaków wodno-błotnych, w tym cztery gatunki kolonijne, natomiast liczba par lęgowych w latach 90. wynosiła 500. Występują tu wszystkie krajowe gatunki perkoza (4 gatunki), kolonie lęgowe zausznika, wszystkie gatunki kaczek właściwych (łącznie 7 gatunków) z rożeńcem, świstunem i płaskonosem oraz cztery gatunki grążyc: głowienka, czernica, gągoł, podgorzałka. W rezerwacie odpoczywa i żeruje około 17 gatunków ptaków siewkowatych, m.in. bekas, brodziec, biegus, batalion i rycyk. Z rzadkich gatunków obserwowano tu: bekasa dubelta, biegusa małego, biegusa malutkiego i szlamnika.


Rośliny

Brzegi rozlewiska porasta głównie pałka szerokolistna, turzyce, a w części północnej trzciny i krzewy wierzb. Wśród zanurzonej roślinności dominują rdestnice i moczarka kanadyjska.

Ciekawostki

Jest to rezerwat o dużym znaczeniu turystycznym i dydaktycznym. Niestety brak jest punktów widokowych, a dostęp do brzegów jeziora jest niewygodny i niezgodny z prawem. Obserwacja możliwa jest tylko z ulicy, gdyż południowa i zachodnia granica rezerwatu prawie przylega do szosy Jeziorany–Lidzbark Warmiński.
W ostatnich latach problemem rezerwatu stało się pojawienie barszczu Sosnowskiego, który porasta brzegi jeziora.
Blisko rezerwatu znajdują się zabudowania dawnego majątku ziemskiego (dawna nazwa Ustnika to Lichtenhagen). Przy drodze od strony Jezioran zobaczyć można dwór z XIX w., natomiast nieco dalej od szosy położony jest duży budynek pochodzący z początku XX w. Między nimi znajdują się liczne, zrujnowane zabudowania gospodarskie.

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
przyroda.mazury.pl [10.12.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć