Roman Kramek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Roman Kramek

ks. Roman KramekFot. Krzysztof Kozłowski.
ks. Roman Kramek
Fot. Krzysztof Kozłowski.
Data i miejsce urodzenia 3 sierpnia 1962 r.
Jeziorany
Zawód duchowny katolicki, proboszcz

Roman Kramek (ur. 3 sierpnia 1962 r. w Jezioranach) – duchowny katolicki, proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ukończył Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Olsztynie. Maturę zdał w 1984 roku. Jest absolwentem WSD "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1990 roku z rąk bpa Edmunda Piszcza.

Praca

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii w Ostródzie. 1 lipca 1994 roku został proboszczem parafii pw. św. Józefa Robotnika w Szylenach. W 2002 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Od 2009 r. jest proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Orzechowie.

Kontrowersje

W 2002 roku, podczas pobytu w USA, został oskarżony o napaść seksualną na osobę poniżej 18 życia. W ramach ugody sądowej przyznał się do zarzucanego mu czynu i został skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Po wyjściu z więzienia w 2005 roku został deportowany do Polski. 17 października 2018 roku sprawę tę ze szczegółami opisał portal oko.press. [1]

Oświadczenie Kurii Archidiecezji Warmińskiej

20 października 2018 roku Kuria wydała następujące oświadczenie: "W związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi sprawy ks. Romana K. informujemy, że biorąc pod uwagę obowiązujące obecnie wskazania Stolicy Apostolskiej i wytyczne Konferencji Episkopatu Polski, Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński po rozeznaniu sytuacji, podjął decyzję o skierowaniu sprawy do Kongregacji Nauki Wiary, co wiąże się z jednoczesnym zawieszeniem ks. Romana K. w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza do czasu rozstrzygnięcia kwestii przez Stolicę Apostolską, o co poprosił także ks. Roman K.
W 2003 roku Archidiecezja Warmińska postępowała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. W sprawie ks. Romana K. przeprowadzono dochodzenie kanoniczne. Dokonał tego delegat ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego, który po rozmowie z bezpośrednim świadkiem zdarzenia nie potwierdził prawdopodobieństwa zaistnienia przestępstwa na tle seksualnym. Na bazie tej opinii uznano, że nie ma konieczności informowania Stolicy Apostolskiej.
Sprawa ks. Romana K. prowadzona była przez amerykański wymiar sprawiedliwości, a także badana przez prokuraturę rejonową w Olsztynie. W Stanach Zjednoczonych sprawa zakończyła się zawarciem ugody. Należy zaznaczyć, że w USA przypadek ks. Romana K. nie był podnoszony i rozpatrywany ani w kategoriach gwałtu, rozumianego jako pożycie seksualne, ani w kategoriach pedofilii. W Polsce Ministerstwo Sprawiedliwości ustaliło także, że ks. Roman K. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.
Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji zapewniając, że zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem."
Oświadczenie podpisał ks. Marcin Sawicki, rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej.[2]

Bibliografia

Kopiczko Andrzej, Duchowieństwo katolickie w Diecezji Warmińskiej w latach 1945–1992, cz. 2, Olsztyn 2007.
olsztyn.gosc.pl [15.11.2014]

Przypisy

  1. Artykuł na portalu oko.press [1]
  2. Oświadczenie Kurii Archidiecezji Warmińskiej w sprawie ks. Romana K. [2]