Ryszard Cymerman

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Ryszard Cymerman

Źródło: lidzbark.rolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 7 marca 1947 r.
Krasnosielc

(1947 - ) - profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, specjalista geodezji i gospodarki przestrzennej

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 7 marca 1947 roku w Krasnosielcu, pow. Maków Mazowiecki.

Jest absolwentem Szkoły Podstawowej w Krasnosielcu (1960), Technikum Rolniczo Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim (1965) i Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (1970 ).

Zajmowane stanowiska pracy:

 • 1970 r. - starszy asystent w Instytucie Planowania i Urządzania Obszarów Wiejskich Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych,
 • 1976 r. - adiunkt po obronie pracy doktorskiej również na tym Wydziale,
 • 1987 r. - docent po uzyskaniu habilitacji na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej,
 • 1991 r. - profesor nadzwyczajny w Akademii Rolniczo Technicznej w Olsztynie,
 • 1993 r. - profesor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii,
 • od 1994 - zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej, a od 2000 r. kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na Uczelni pełnił wiele funkcji organizacyjnych (np.: dwie kadencje prodziekan Wydziału, członek Senatu ART itp.)

Jest jednym z głównych specjalistów gospodarki przestrzennej i wyceny nieruchomości. Prowadzi od lat zajęcia dydaktyczne z tej problematyki nie tylko na kilku wydziałach macierzystej uczelni, ale również na studiach podyplomowych, kursach i seminariach w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Sprawował opiekę nad przeszło 300 pracami dyplomowymi, wypromował 12 doktorów. Recenzował liczne rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych, w tym 20 podręczników i skryptów opracowanych samodzielnie lub we współautorstwie.

Profesor Ryszard Cymerman uczestniczy, bądź uczestniczył w pracach wielu organów i organizacji naukowych o zasięgu krajowym, między innymi takich jak:

 • Komitet Badań Naukowych (w dwu zespołach),
 • Komitet Geodezji PAN,
 • Komitet Melioracji, Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN,
 • Państwowej Komisji d/s uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (obecnie

przewodniczący).

 • Państwowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko przy Ministrze Środowiska.

Współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Odznaczenia i wyróżnienia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej .

Wielokrotnie był nagradzany przez Ministra Edukacji Narodowej i Rektorów ART i UWM. Otrzymał też nagrodę PAN za pracę habilitacyjną.

Ciekawostki

W 1970 r. otrzymał na Wydziale Geodezji i Urządzeń Rolnych WSR w Olsztynie dyplom magistra inżyniera oznaczony numerem 1.

Bibliografia

 • Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Dnuta Jemionkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004 s. 67-69
 • www.lidzbarkrolnicza.pl biogramy absolwentów
 • www.cymermanryszard.pl

Hasło opracował Apolinary Zapisek