Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany"
Rok założenia 2009
Siedziba ul. Żeromskiego 14, 14-500 Braniewo
Kontakt tel. 55 235 11 12, e-mail: info@lgrzalewwislany.pl
KRS 0000337530


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" – stowarzyszenie powstałe w lipcu 2009 roku. Jego podstawowymi zadaniami jest opracowywanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, a także promowanie obszarów rybackich położonych na obszarze: miasta i gminy Braniewo, gminy Frombork, gminy Tolkmicko, gminy Gronowo Elbląskie, gminy Elbląg, gminy Płoskinia, gminy Markusy, gminy Wilczęta. Obecnym prezesem stowarzyszenia jest Paweł Kozioł.

Historia

W 2009 roku ówczesny starosta braniewski Leszek Dziąg, w związku z pismem marszałka województwa warmińsko-mazurskiego dotyczącym zatwierdzenia przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", wystosował do przedstawicieli gmin, zrzeszeń oraz podmiotów prowadzących działalność rybacką na terenie powiatu zaproszenie na konferencję szkoleniową. W spotkaniu, które odbyło się 21 kwietnia 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie wzięły udział 24 osoby - przedstawiciele miast i gmin z powiatu braniewskiego. Postanowiono wówczas o utworzeniu stowarzyszenia w celu powstania Lokalnej Grupy Rybackiej, zrzeszającej samorządy z terenu dwóch powiatów: braniewskiego oraz elbląskiego, a także podmioty z sektora społecznego i prywatnego.

Szczegóły ustaleń dotyczących utworzenia stowarzyszenia przedstawiono na kolejnej konferencji, która odbyła się 5 maja 2009 roku. Zainteresowanie uczestnictwem zadeklarowali przedstawiciele takich samorządów jak: Miasto i Gmina Braniewo, Gmina Frombork, Gmina Godkowo, Gmina Milejewo, Gmina Tolkmicko, Gmina Wilczęta, Starostwo Powiatowe w Elblągu oraz Starostwo Powiatowe w Braniewie. Skutkiem tej konferencji było podpisanie przez przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego oraz publicznego, dokumentu pt. Porozumienie o współpracy na rzecz utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" odbyło się 10 lipca 2009 roku w Starostwie Powiatowym w Braniewie. W spotkaniu wzięło udział 38 przedstawicieli sektora prywatnego, 8 przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz 5 przedstawicieli stowarzyszeń. W skład Komitetu Założycielskiego wchodzili: Piotr Kasza, Paweł Kozioł, Czesław Żyliński, Zbigniew Jadczuk, Józef Zamojcin.

Statut

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" działa w oparciu o Statut, który zbudowany jest z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I. Postanowienia ogólne
 • Rozdział II. Zasady działania Stowarzyszenia
 • Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
 • Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia
 • Rozdział VI. Postanowienia ogólne

Pełna wersja statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" [23.06.2014].

Cele

Celami statutowymi Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" są:

 • opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru: Miasta i Gminy Braniewo, Gminy Frombork, Gminy Tolkmicko, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Elbląg, Gminy Płoskinia, Gminy Markusy, Gminy Wilczęta
 • promocja obszarów rybackich położonych w w/w gminach
 • mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów rybackich położonych w w/w gminach
 • wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich
 • zabezpieczenie zasobów przyrodniczych niezbędnych do funkcjonowania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, w tym działania na rzecz zarybiania, ochrony zasobów wodnych i przeciwdziałania zagrożeniom
 • prowadzenie badań i monitorowanie stanu ekosystemów wodnych i wodno-lądowych niezbędnych do oceny stanu zasobów wodnych oraz określenia i wdrożenia zasad zrównoważonego funkcjonowania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego na obszarze prowadzenia działalności przez ludność z obszaru w/w gmin

Zarząd

Formy działalności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju
 • organizowanie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym
 • organizowanie i finansowanie uroczystości kulturalnych, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tożsamości kulturowej
 • organizowanie i finansowanie działalności promocyjnej
 • prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju
 • współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym
 • wspieranie działań mających na celu rozwój i integrację środowiska rybackiego
 • pozyskiwanie środków na rozwój obszarów zależnych od rybactwa i wspieranie przedsiębiorczości
 • pozyskiwanie środków na zwiększenie zasobów ryb i bioróżnorodności
 • pozyskiwanie środków na badanie ekosystemów wodnych i wodnolądowych na obszarze działania stowarzyszenia w kontekście poprawy efektywności rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Bibliografia

Baza organizacji pozarządowych i instytucji [23.06.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.06.2014]
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Wiślany" [23.06.2014]