Szkoła Podstawowa w Bisztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

Budynek szkoły po modernizacji. Źródło: www.spbisztynek.edupage.org [12.12.2013]
Budynek szkoły po modernizacji. Źródło: www.spbisztynek.edupage.org [12.12.2013]
Data założenia: 10 września 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Kolejowa 7, 11-230 Bisztynek

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku – szkoła podstawowa w Bisztynku, w powiecie bartoszyckim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Teresa Wołkowicz-Maciorowska.

Historia

Szkołę w Bisztynku zaczął organizować 10 września 1945 r. nauczyciel Jan Pikus. Przystąpił on do uporządkowania i zabezpieczenia budynku po byłej szkole parafialnej dla chłopców. Około 20 września 1945 r. pomieszczenia były przygotowane i rozpoczęto zapisy dzieci. Otwarcie Publicznej Szkoły Powszechnej w Bisztynku nastąpiło 1 października. Początkowo z powodu małej liczby dzieci i braku kadry utworzono klasy I–III oraz połączone w jeden komplet klasy IV-VI. Liczba uczniów jednak systematycznie wzrastała. Do pracy w szkole dołączyła nauczycielka Genowefa Wasilewska. Na początku 1946 r. Rosyjska Wojskowa Komenda Miasta zlikwidowała magazyny wojskowe mieszczące się we właściwym budynku szkoły i 12 lutego 1946 r. obiekt przekazano władzom polskim. Nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy Bisztynka przystąpili do prac porządkowych w nowo przejętym budynku. W marcu przybyła kolejna nauczycielka, – Halina Wasilewska – a od 3 września 1946 r. – Władysław Lewandowski. Do szkoły uczęszczało wówczas 270 uczniów, większość w wieku 18–20 lat. Warunki pracy były ciężkie, m.in. ze względu na brak polskich podręczników oraz pomocy dydaktycznych.

W roku szkolnym 1948/1949 w wyniku reformy placówkę przekształcono w jedenastoletnią szkołę stopnia podstawowego. W 1950 r. w szkole uczyło się już 480 uczniów. Grono nauczycielskie zasilił m.in. Władysław Grabowski, Stanisław Bałdyga i W. Maszorka. Funkcję dyrektora szkoły pełnił Władysław Lewandowski. W roku szkolnym 1953/1954 szkole nadano imię Hanki Sawickiej. Od 1 lipca 1973 r. placówka funkcjonowała jako zbiorcza szkoła gminna, w której naukę pobierało ponad 600 uczniów. Na potrzeby dydaktyczne zaadaptowano wówczas pomieszczenia strychowe, a w części z nich umieszczono bibliotekę szkolną. Dnia 23 maja 1976 r. w szkole odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie 10 października 1987 r. nadało placówce miano Szkoły Grunwaldu.

W połowie lat 90. XX w. w 32 oddziałach szkolnych pracowało 42 nauczycieli. Funkcjonowały klasy wyrównawcze, zatrudniony był pedagog szkolny, nauczano języka angielskiego i rosyjskiego. Od 1 września 2001 r. do obwodu sześcioklasowej szkoły należą następujące miejscowości: Bisztynek (miasto i kolonia), Biegonity, Dąbrowa, Kokoszewo, Krzewina, Księżno, Lądek, Łędławki,Prosity, Sułowo, Warmiany, Winiec, Wozławki. Od 6 marca 2006 r. rozpoczęły się prace remontowo-budowlane obiektu szkolnego.

Kadra pedagogiczna

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku jest Teresa Wołkowicz-Maciorowska.

Osiągnięcia

Uczniowie szkoły są laureatami olimpiad i konkursów:

  • z języka polskiego – Maria Tomasik, Gabriela Żuk, Izabela Symanowicz (lata 80.), Monika Zamkowska, Piotr Zawadzki, Iwona Podolecka, Aleksandra Podsiadło (lata 90.) oraz Michał Buszkiewicz (2006), do czego przyczyniły się nauczycielki: Halina Symanowicz, Danuta Garczyńska, Anna Wołucka i Jolanta Kanclerz
  • z języka rosyjskiego (latach 80.) – Barbara Pyrczak, Marzena Sićko i Katarzyna Firlej; opiekun: Urszula Wieńska
  • z geografii – Roman Kiliszewski; opiekun: Teresa Wołkowicz-Maciorowska
  • z matematyki – Bożena Zdanowicz, Kamil Maciorowski (1996), pod opieką Teresy Zielonki i Celiny Rutkowskiej; Kamil Maciorowski zajął ponadto IV miejsce (1995) i dwukrotnie I miejsce (1997, 2000) w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur"
  • z fizyki – Mariusz i Piotr Dziawa oraz Ewa Matejunas (1987), opiekun Piotr Henrykowski
  • artystycznych – występy chóru szkolnego i teatru szkolnego "Kłobuk", wystawy prac plastycznych
  • sportowych – I miejsce (1974) w województwie w piłce ręcznej dziewcząt oraz I miejsce (1978) w piłce siatkowej dziewcząt

W 2003 r. szkoła zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie "Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo", organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Absolwenci

Do grona absolwentów szkoły należą m.in. sportowcy: Łukasz Tumicz, Piotr Subocz, Marta Barcewicz, Tomasz Borek.

Ciekawostki

Umundurowany bóbr – maskotka warmińsko-mazurskiej policji – to pomysł uczennicy szkoły Marty Grabowskiej.

Bibliografia

Nowy patron i nowy sztandar Szkoły Podstawowej w Bisztynku, bisztynek.wm.pl [12.12.2013]
Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku [19.11.2013]