Urząd Skarbowy w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Urząd Skarbowy w Olsztynie

Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaŹródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn
Kierownik p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego - Izabela Barczak
Kontakt tel.: (89) 539-24-00
e-mail: us2813@wm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Olsztynie – państwowa jednostka budżetowa, przy pomocy której swoje zadania wykonuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie jako organ niezespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim podlegający Ministrowi Finansów. Naczelnik odpowiada przed Dyrektorem Izby Skarbowej w Olsztynie za realizację celów i zadań Urzędu określonych w Ustawie z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Urząd Skarbowy w Olsztynie jest organem podatkowym pierwszej instancji, swoim zasięgiem obejmuje miasto Olsztyn oraz gminy: Barczewo, Biskupiec, Dywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd, Jonkowo, Jeziorany, Kolno, Stawiguda, Świątki, Olsztynek, Purda[1].

Zadania

Do zakresu działań Urzędu Skarbowego w Olsztynie należy:

 • prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
 • wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego

Do zakresu działania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie należy m.in.:

 • ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem podatków i należności budżetowych, których ustalanie lub określanie i pobór należy do innych organów
 • rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych
 • wykonywanie kontroli podatkowej
 • podział i przekazywanie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin
 • wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych
 • współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych [1]

Struktura

Struktura organizacyjna Urzędu Skarbowego w Olsztynie składa się ze stanowisk: Naczelnika, Zastępcy Naczelnika (tę funkcję pełnią trzy osoby), Głównego Księgowego oraz następujących komórek organizacyjnych:

 • Działy Obsługi Bezpośredniej
 • Działy Postępowań Podatkowych
 • Samodzielne Referaty Postępowań Podatkowych
 • Samodzielny Referat Analiz i Planowania
 • Dział Kontroli Podatkowej
 • Działy Rachunkowości Podatkowej
 • Działy Spraw Wierzycielskich
 • Działy Egzekucji Administracyjnej
 • Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych
 • Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej [2]

Przypisy

Bibliografia

Urząd Skarbowy w Olsztynie
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996r. o urzędach i izbach skarbowych [15.11.2014]