Wojciech Jerzy Cymerman

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wojciech Jerzy Cymerman

Źródło: lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 30 sierpnia 1954 r.
Krasnosielce
Zawód starszy wykładowca, były Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(1954 - ) - starszy wykładowca, były Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Biografia i działalność zawodowa

Urodził się 30 sierpnia 1954 r. w Krasnosielcu.

Jest absolwentem Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Lidzbarku Warmińskim (1974) i Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych ART w Olsztynie (1979).

Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera, ówczesny dyrektor Instytutu Geodezji i Fotogrametrii na olsztyńskiej uczelni prof. Włodzimierz Baran zaproponował mu asystenturę w tym Instytucie. W 1988 r. po obronie rozprawy doktorskiej został awansowany na stanowisko adiunkta, a od 2006 r. pracuje na stanowisku starszego wykładowcy w Instytucie Geodezji, na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM w Olsztynie.

Jego naukowo-badawcza działalność skierowana jest na matematyczne metody opracowania wyników pomiarów geodezyjnych, wykorzystania elementów statystyki matematycznej i matematyki finansowej do szacowana i wyceny nieruchomości, nowoczesnych technik pomiarowych w geodezji, aspekty związane z gospodarką nieruchomościami oraz podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz współautorem podręcznika akademickiego. Sprawował opiekę nad kilkudziesięcioma pracami dyplomowymi (magisterskimi i inżynierskimi).

W latach 1993-2002 był członkiem oraz sekretarzem Komisji Sieci Geodezyjnych PAN, a od 2002 do 2008 r. członkiem Komisji ds. Edukacji w Geodezji Komitetu Geodezji PAN.

Oprócz macierzystej uczelni, od 2013 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a także wykłady monograficzne na studiach podyplomowych innych uczelni w Polsce (m.in. Uniwersytet Warszawski, Politechnika Koszalińska, Wyższa Szkoła Bankowości w Toruniu).

W swojej karierze akademickiej sprawował ważne funkcje dydaktyczno-wychowawcze, a także organizacyjno-administracyjne:

  • członkostwo Senatu UWM,
  • członkostwo Senackich Komisji ds. Dydaktycznych oraz Rozwoju Uczelni i Finansów,
  • prodziekaństwo Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej (dwie kadencje) w latach 2002-2008,
  • od 2008 do 2012 r. podczas kadencji JM Rektora prof. dra hab. Józefa Górniewicza pełnił funkcje Kanclerza UWM.

Nagrody i odznaczenia

Otrzymał kilkanaście nagród Rektora ART i UWM oraz nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorska (1988).

Został odznaczony:

  • Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP,
  • Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju przez nadanym przez Ministra Obrony Narodowej.

Ciekawostki

W 2004 roku zwyciężył w pierwszej edycji konkursu organizowanego na UWM "Belfer roku".

Bibliografia

Hasło opracował Apolinary Zapisek