Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

Siedziba ul. Podwale 1, 10-076 Olsztyn
Kierownik Barbara Zalewska
Kontakt tel.: (89) 521-85-30
e-mail: wuoz.olsztyn@wuoz.olsztyn.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie – państwowa jednostka budżetowa, którą kieruje Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków jako organ zespolonej administracji rządowej w województwie warmińsko-mazurskim wykonujący zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami. Podstawą prawną powołania Urzędu jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zadania

Do szczególnych kompetencji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie należy m.in.:

 • prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • wydawanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków oraz wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków
 • prowadzenie wojewódzkiej ewidencji zabytków
 • uzgadnianie programów zagospodarowania zabytków nieruchomych wraz z otoczeniem
 • przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku odnośnych zaleceń konserwatorskich
 • przyjmowanie zawiadomień o wydarzeniach mogących mieć wpływ ujemny na stan i zachowanie zabytku lub kolekcji [1]

Struktura

W skład Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie wchodzą:

 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Nieruchomych i Ruchomych
 • Wydział ds. Inspekcji Zabytków Archeologicznych oraz Rejestru Zabytków, Dokumentacji Zabytków i Informatyki
 • Wydział Administracji
 • Stanowisko Pracy ds. Ochrony Zabytków na Wypadek Konfliktu Zbrojnego i Sytuacji Kryzysowych
 • Stanowisko Pracy ds. Budżetów I Finansów [2]

Kierownictwo

Funkcję Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pełni Barbara Zalewska, a jego zastępcy - Andrzej Kaliczyński.

Delegatury

Przypisy

 1. Regulamin Organizacyjny [09.11.2014]
 2. Wykaz stanowisk WUOZ w Olsztynie [08.11.2014]

Bibliografia

bip.gov.pl, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie [08.11.2014]
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [15.11.2014]