Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Budynek Wydziału. Źródło: Commons Wikimedia [28.06.2014]
Budynek Wydziału. Źródło: Commons Wikimedia [28.06.2014]
Data założenia: 1969
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-725 Olsztyn ul. Kurta Obitza 1

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM.

Historia

Historia Wydziału sięga 19 czerwca 1969 roku. Wtedy to Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższeg wydało zarządzenie powołujące 3 wydziały Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie: Humanistyczny, Pedagogiczny i Matematyczno-Przyrodniczy. 1 lutego 1970 roku na wniosek władz Uczelni, Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyższego powołało następujące jednostki w strukturach Wydziału Humanistycznego: Zakład Języka i Literatury Pięknej oraz Zakład Nauk Filozoficzno-Społecznych. 27 lipca 1976 roku już w strukturach Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie odbył się pierwszy egzamin magisterski. W 1984 roku chwilowo zawieszono nabór studentów na kierunek historia.

Lata 90. to okres przyspieszonego rozwoju Wydziału Humanistycznego. Nastąpił wyraźny rozwój kadry, co spowodowało powstanie nowych jednostek. Zorganizowano: Instytut Historii (1988), Instytut Nauk Filozoficzno–Społecznych (1989), Instytut Filologii Polskiej (1990), Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej (1994), Instytut Filozofii (1999), Instytut Prawa i Administracji (1996) oraz samodzielne Katedry: Filologii Angielskiej, Filologii Germańskiej oraz Socjologii. 1 września 1999 roku Wydział wszedł w struktury nowo powstałego Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie.

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

 • Instytut Filologii Polskiej
 • Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 • Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 • Instytut Filozofii
 • Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
 • Katedra Filologii Angielskiej
 • Katedra Filologii Germańskiej
 • Ośrodek Informatyczny Wydziału Humanistycznego
 • Ośrodek Kształcenia Metodycznego Wydziału Humanistycznego
 • Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców
 • Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut
 • Centrum Badań Europy Wschodniej

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012/2016 wchodzą:

 • Dziekan - dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM
 • Prodziekan ds. nauki - dr hab. Mieczysław Jagłowski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. studenckich - dr Renata Rozbicka
 • Prodziekan ds. kształcenia - dr Krzysztof Łożyński

Oferta kształcenia

Kierunki:

 • Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Filologia
 • Filologia Polska
 • Filozofia
 • Historia
 • Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo
 • Logopedia
 • Stosunki Międzynarodowe

Studenci

Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie:

 • Przewodniczący: Paweł Stefanowicz
 • Z-cy przewodniczącego: Efthymia Manitsara, Alicja Bańbura
 • Pełnomocnik ds. sportu: Remigiusz Grala
 • Rzecznik prasowy: Paulina Modzel
 • Sekretarz: Anna Płochocka
 • Delegat do RUSS: Arkadiusz Stępień
 • Członkowie prezydium: Natalia Wojtasik, Kamil Wolski

Ciekawostki

Doktorzy Honoris Causa Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie:

 • Prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa - 26 listopada 2004 r.
 • Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiński - 1 października 2007 r.
 • Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski - 3 lipca 2008 r.
 • Profesor Doktor Hans-Gert Pöttering - 1 października 2008 r.
 • Profesor Władysław Bartoszewski - 3 czerwca 2009 r.
 • Prof. dr hab. Janusz Małłek - 17 września 2009 r.
 • Prof. dr hab. Hubert Orłowski - 30 września 2009 r.
 • Profesor Udo Arnold - 30 maja 2012 r.
 • Profesor Christian von Bar - 22 marca 2013 r.

Bibliografia

Strona wydziału [28.06.2014]