Nadleśnictwo Wipsowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Nadleśnictwo Wipsowo
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Nadleśnictwo Wipsowo
Nadleśnictwo Wipsowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Nadleśnictwo Wipsowo
Nadleśnictwo Wipsowo
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Przedmiot działalności Prowadzenie gospodarstwa leśnego w zakresie hodowli, odnowy, ścinki i wyróbki drewna
Adres Wipsowo 51C
11-010 Barczewo
E-mail wipsowo@olsztyn.lasy.gov.pl
Telefon (89) 514 52 00
Strona internetowa wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo Wipsowo – jedno z 33 nadleśnictw podlegających w strukturze organizacyjnej Lasów Państwowych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Zajmuje ono powierzchnię 22094,05 ha, w tym grunty leśne to 20179,62 ha ha. W strukturze Nadleśnictwa Wipsowo wyodrębniono biuro Nadleśnictwa oraz 15 leśnictw: Bartołty, Cisy, Kekity, Kobułty, Lamkowo, Leszno, Maruny Nerwik, Radostowo, Ramsowo, Sadłowo, Tumiany, Wipsur, Zagajnik, Zalesie.

Położenie

Nadleśnictwo Wipsowo położone jest w województwa warmińsko-mazurskim. Swoim obszarem obejmuje tereny gmin: Barczewo (miasto i gmina), Biskupiec (miasto i gmina), Dobre Miasto (obszar wiejski), Dywity, Dźwierzuty, Jeziorany (miasto i gmina), Kolno, Pasym (miasto i gmina), Purda, Sorkwity. Obszar zajmowany przez Nadleśnictwo Wipsowo zaprezentowano na rysunku 1.

Rys. 1. Obszar Nadleśnictwa Wipsowo

Nadleśnictwo Wipsowo.jpeg

Źródło: zwipsowa.pl

Historia

Tereny administrowane aktualnie przez Nadleśnictwo Wipsowo porastała przed wiekami puszcza pierwotna, którą zamieszkiwało plemię Bartów, podbite w wiekach średnich przez zakon krzyżacki. W tym czasie opiekę nad lasami sprawowali bracia zakonni. W XVI w. puszczę podzielono na ostępy, którymi zarządzali ostępowi. W 1739 r. zmieniono nazwę ostępy na leśnictwa, mianowano leśniczych i wprowadzono urząd nadleśniczego na podstawie zarządzenia króla pruskiego. Gospodarka prowadzona w lasach do połowy XVIII w. ograniczała się do wyrębów, a na przełomie XVIII i XIX w. przeprowadzono już urządzenie lasu oraz wprowadzono gospodarkę zrębową. Po II wojnie światowej utworzono Nadleśnictwa: Purda Leśna, Sadłowo i Wipsowo, których zarządem objęto tereny byłych lasów państwowych, częściowo lasów prywatnych i komunalnych. W 1973 r. w wyniku reorganizacji zmieniono strukturę i zwiększono powierzchnię Nadleśnictwo Wipsowo, w skład którego weszły zmniejszone Nadleśnictwo Wipsowo, część byłego Nadleśnictwo Sadłowo oraz część byłego Nadleśnictwa Purda Leśna.

Zasoby leśne

Teren Nadleśnictwa Wipsowo jest bardzo urozmaicony dużą liczbą jezior oraz malowniczymi wzniesieniami. Występują tu obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000 oraz rezerwaty przyrody (21,82 ha). W Nadleśnictwie występuje przewaga siedlisk lasowych, w tym lasu świeżego (prawie 40%) i lasu mieszanego świeżego (ponad 30%). Udział siedlisk borowych wynosi 21,6%. Dominującymi w lasach Nadleśnictwa gatunkami są sosny, modrzewie i świerki.

Obiekty edukacyjne

W Nadleśnictwie Wipsowo zaprojektowano ścieżkę edukacyjną "Zielony Szlak", której początek znajduje się w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Wipsowo. Ma ona długość ok 4 km. Wzdłuż ścieżki rozmieszczono 11 tablic edukacyjnych, informujących o wybranych zjawiskach zachodzących w przyrodzie i gospodarce leśnej.

Ciekawostki

Na terenie Nadleśnictwa znajdują się głazy narzutowe, np. na terenie leśnictwa Kekity.

Bibliografia

wipsowo.olsztyn.lasy.gov.pl [10.10.2014]
wipsowo.lavinaplatform.com [10.10.2014]