Natura 2000 Jezioro Karaś

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 10:45, 29 cze 2015 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje) (Zastępowanie tekstu - "Kategoria:Jeziora i rzeki" na " ")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280003
Powierzchnia 814,84
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2008 r.)
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Jezioro Karaś – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW); obszar "siedliskowy" zatwierdzony przez Komisję Europejską do czasu wyznaczenia przez kraj członkowski.

Ogólny opis obszaru

Obszar ten znajduje się w mezoregionie Pojezierze Iławskie, na terenie dwóch powiatów: iławskiego i nowomiejskiego. Jego kluczowym elementem jest zarastające jezioro Karaś.

Jest to obecnie zbiornik typu stawowego o zaawansowanym procesie starzenia się i zanikania. Już w latach 60. XX wieku średnia głębokość jeziora wynosiła 0,6 m. Misa jeziora dzieli się na dwie części silnie wypłyconym przewężeniem usytuowanym w okolicy środka jej długości. Przewężenie dzieli jezioro na część mniejszą – północną – i większą – południową – na której powstały liczne wysepki różnej wielkości. Po zachodniej i północnej stronie jeziora duże powierzchnie zajmują zbiorowiska brzeziny mszarnej, zbiorowiska przejściowe miedzy brzezina mszarna a sosnowym borem bagiennym Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris i szuwar zachylnikowo-trzcinowy Thelypteridi-Phragmitetum. Na ich obwodzie rozwija się ols torfowcowy Sphagno squarrosi-Alnetum, ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum oraz dwie niewielkie powierzchnie łąk sitowo-trzęślicowych.

Walory przyrodnicze

OZW "Jezioro Karaś" obejmuje 4 rodzaje siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: jezioro z podwodnymi łąkami ramienic ze związku Charion fragilis (kod 3140-1), torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), inicjalne zbiorowisko sosnowego boru bagiennego (kod 91D0-2) i zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe (kod 6410-2).

W jeziorze Karaś występuje 10 gatunków ramienic spośród 32 występujących w Polsce. Wszystkie znajdują się na "Czerwonej liście Polski" jako gatunki zagrożone wymarciem. Największy udział mają w tym zbiorniku dwa gatunki: ramienica kolczasta i ramienica zwyczajna.

W lądowej części obszaru występują 3 siedliska z Zał. I DS: torfowiska przejściowe i trzęsawiska na niżu (kod 7140-1), zbiorowisko nawiązujące do sosnowego boru bagiennego (kod 91D0-2) oraz zmiennowilgotne łąki sitowo-trzęślicowe (kod 6410-2). Spośród bytujących na tym obszarze gatunków zwierząt na uwagę zasługują gatunki "naturowe": wydra, traszka grzebieniasta i czerwończyk nieparek oraz 18 gatunków ptaków z Zał. I DP.

Cel ochrony

Celem ochrony jest na tym obszarze są zarówno ptaki wodne i błotne jak i jeziorno-torfowiskowy kompleks zbiorowisk powstałych w wyniku lądowienia jezior.

Istniejące formy ochrony

Bibliografia

Dziedzic Jan, Markowski Ryszard, Żółkoś Katarzyna, Bloch-Orłowska Joanna: Jezioro Karaś, [w:] Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata (red.), Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, Olsztyn, 2009.
bip.olsztyn.rdos.gov.pl, Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim [27.06.2014]