Jacek Mrozek

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Jacek Mrozek

Jacek Mrozek, źródło: jacekmrozek.pl [29.08.2014]Jacek Mrozek, źródło: jacekmrozek.pl [29.08.2014]
Data i miejsce urodzenia 22 maja 1974 r., Kętrzyn
Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski
Okres urzędowania 30 marca–3 listopada 2007 r.


Jacek Janusz Mrozek (ur. 22 maja 1974 r. w Kętrzynie) – prawnik, wykładowca, wicewojewoda warmińsko-mazurski.

Pani Dorota Henke, Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jacek Janusz Mrozek oraz Sekretarz Powiatu Tomasz Kowalewski. Źródło: www.powiat.ostroda.pl [30.08.2014]

Życiorys

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych z filozofii w specjalności etyka, doktora nauk teologicznych w specjalności teologia moralna i doktora nauk prawnych. Ukończył również studium prawno-administracyjne i studia podyplomowe m.in. z zakresu zarządzania, finansów i rachunkowości, stosunków międzynarodowych i dyplomacji, oraz Master of Business Administration. Uzyskał licencjat naukowy z teologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1988–1995 zdobywał doświadczenie sportowe, trenując różne dyscypliny w sekcji juniorów, m.in. zapasy, piłkę nożną i kolarstwo jako zawodnik LKS Orzeł Karolewo i LKS Prim. Został powołany do szosowej i przełajowej kadry narodowej, a w uznaniu wyników sportowych otrzymał odznaczenie Zasłużonego Sportowca Zrzeszenia LZS.

Pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wykładał również w niepublicznych szkołach wyższych w Białymstoku, Bydgoszczy i Olsztynie. Był także dyrektorem Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku.

W latach 1998–2002 z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność uzyskał mandat radnego rady powiatu ełckiego I kadencji. W roku 2006 przeszedł do Prawa i Sprawiedliwości, z rekomendacji którego w tym samym roku ubiegał się bezskutecznie o urząd prezydenta Ełku. Od marca do listopada 2007 r. sprawował urząd wicewojewody warmińsko-mazurskiego[1].

W latach 2005-2007 wykonywał funkcje członka rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, m.in. w Fabryce SKLEJKA-PISZ S.A. w Piszu[2] oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej. Od 2008 roku przez dwa kolejne lata prowadził Kancelarię Prawną SUPREMA LEX oraz był dyrektorem ełckiego oddziału Kancelarii Radcy Prawnego TOGATUS.

Pracę naukową kontynuował w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, a także na Wydziale Zamiejscowym w Olsztynie Gdańskiej Szkoły Wyższej.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat senatorski. Podjął pracę na stanowisku kontrolera Najwyższej Izby Kontroli, a następnie w zawodzie komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ełku.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku, redaktorem tematycznym w periodyku "Studia Ełckie" i członkiem rady Fundacji TOGATUS PRO BONO. Był również członkiem zarządu Polskiego Związku Kolarskiego.

Szkoła i wykształcenie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Teologii
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa

Praca

 • Fibber Tobacco w Ełk – sprzedawca (1995–1996)
 • PKS Suwałki – dyspozytor (1996–1997)
 • Ferma Borki k/Pisza – kierownik (1997)
 • Ełckie Centrum Kultury – zastępca dyrektora
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku – kierownik (1997–1999)
 • dyrektor biura poselskiego Posła RP Henryka Goryszewskiego (1997–1999)
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku – dyrektor (2002–2007)
 • Zespół Szkół Nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku – nauczyciel (2002–2005)
 • Zespół Szkół Nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku – nauczyciel (2002–2005)
 • wicewojewoda warmińsko-mazurski (od 30 marca 2007 do 13 listopada 2007)
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku – wykładowca (2006–2010)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Regionalny Ośrodek Edukacyjny w Ełku – wykładowca (2006–2010)
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie – wykładowca (2006–2010)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Gdańska Szkoła Wyższa, Oddział w Olsztynie
 • Najwyższa Izba Kontroli (2010–2014)
 • Kancelaria Komornicza

Działalność społeczna i samorządowa

 • radny Rady Powiatu w Ełku (1998–2002)
 • przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ełku
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS w Olsztynie
 • prezes Klubu Kolarskiego w Ełku
 • wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego w Olsztynie
 • członek Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego w Warszawie
 • prezes Stowarzyszenia Twórczości Teatralnej w Ełku
 • radny Rady Miasta Ełku (2006-2010)

Działalność polityczna

 • Akcja Wyborcza Solidarność
  • członek partii
 • Prawo i Sprawiedliwość
  • członek partii

Przypisy

Zobacz też

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki [20.08.2014]

Bibliografia

jacekmrozek.pl [29.08.2014]
pl.wikipedia.org, Jacek Mrozek [20.08.2014]
Archiwum Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie