Małgorzata Suświłło

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Małgorzata Suświłło

Małgorzata SuświłłoŹródło: wns.uwm.edu.pl
Małgorzata Suświłło
Źródło: wns.uwm.edu.pl
Data i miejsce urodzenia 19 czerwca 1955 r.
Pasłęk

Małgorzata Suświłło (ur. 19 czerwca 1955 r. w Pasłęku) – profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego e Olsztynie, pedagog.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1982 r.). Stopień doktora uzyskała w 1991 r., zaś doktora habilitowanego w 2003 r.

Praca

Pracę zawodową rozpoczęła jako nauczycielka przedszkola (1975-1982), a następnie pracowała w WSP, później UWM w Olsztynie na stanowisku asystenta (1982-1990), wykładowcy (1990-1992), adiunkta (1992-2003), profesora UWM (od 2003 r.).

Prof. Suświłło pełniła i pełni różne funkcje, poczynając od prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Pedagogicznego WSP (1995-1999), prodziekana ds. studiów stacjonarnych Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki UWM (2005-2009), prodziekana ds. nauki i dziekana Wydziału Nauk Społecznych UWM (2012-2016), a także członka Senatu WSP (1996-1999), członka Senatu UWM (1999-2000), członka Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą (1999-2002), członka Senackiej Komisji ds. Kadrowych, kierownika Katedry Dydaktyki i i Wczesnej Edukacji (od 2003 r., Katedra Wczesnej Edukacji).

Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym: "Wybrane problemy wczesnej edukacji", "Psychopedagogiczne uwarunkowania wczesnej edukacji muzycznej", "Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu".

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Uczestniczyła w międzynarodowych programach edukacyjnych, m.in. LEROPOL PTH, Tempus ADEPT, Tempus DUET. Jest członkiem redakcji "Wychowanie Muzyczne w Szkole" (od 2004 r.), członkiem komitetu redakcyjnego "Edukacja Muzyczna" (od 2005 r.). Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, ISME, Polskiego Towarzystwa im. Edwina E. Gordona, Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN Zespół Kształcenia Nauczycieli. Za swoją działalność otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody rektora.

Bibliografia

Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Maria Fafińska, Zofia Gawinek, Danuta Jemiołkowska, Barbara Stolarczyk (oprac.), Olsztyn 2004, s. 129.

Zobacz też

UWM [22.12.2013]
Facebook [22.12.2013]