Marek Paszkowski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Marek Paszkowski

ks. Marek PaszkowskiFot. Krzysztof Kozłowski.
ks. Marek Paszkowski
Fot. Krzysztof Kozłowski.
Data i miejsce urodzenia 4 marca 1959 r.
Węgorzewo
Zawód duchowny katolicki, proboszcz

Marek Paszkowski (ur. 4 marca 1959 r. w Węgorzewie) – duchowny katolicki, proboszcz parafii pw. św. Anny w Barczewie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Węgorzewie. Maturę zdał w 1978 roku. Jest absolwentem WSD "Hosianum" w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1984 roku z rąk bpa Jana Obłąka. W tym samym roku uzyskał magisterium z teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej. W 1988 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Praca

Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich. 1 września 1988 r. został notariuszem wikariatu biskupiego ełckiego. 2 grudnia 1989 r. został mianowany sędzią diecezjalnym, 22 marca 1995 r. – sędzią audytorem, zaś 14 lipca 1995 r. – wiceoficjałem sądu biskupiego w Olsztynie.

Od 7 grudnia 1990 r. był proboszczem parafii pw. Świętego Krzyża w Szestnie. 9 października 1995 r. został proboszczem parafii pw. św. Anny w Barczewie. Jest dziekanem dekanatu Barczewo oraz kanonikiem gremialnym kapituły kolegiackiej w Dobrym Mieście.
Pełnił też funkcje wykładowcy prawa wyznaniowego w WSD "Hosianum" oraz kapelana Domu Pomocy Społecznej w Barczewie i kapelana Zakładu Karnego w Barczewie. Od 1 października 1999 r. jest asystentem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Bibliografia

Kopiczko Andrzej, Duchowieństwo katolickie w Diecezji Warmińskiej w latach 1945-1992, cz. 2, Olsztyn 2007.
olsztyn.gosc.pl [15.11.2014]