Natura 2000 Jonkowo-Warkały

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280009
Powierzchnia 226,5 ha
Status obszaru Projektowany SOOS, zgłoszony do Komisji Europejskiej.
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały
Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały
Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Jonkowo-Warkały – specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS).

Ogólny opis obszaru

Torfowisko położone jest w mezoregionie Pojezierze Olsztyńskie, na lokalnym wododziale między zlewnią rzeki Łyny a zlewnią rzeki Pasłęki. Na obiekcie występują tu wszystkie trzy typy torfowisk: wysokie, przejściowe i niskie. Dominują mszary torfowisk przejściowych i mechowiska torfowisk niskich zasilane wodami spływającymi z sąsiedniej morenowej wysoczyzny. Część obiektu zajmuje zasilane głównie wodami opadowymi torfowisko wysokie porośnięte borem bagiennym. Na dużej części torfowiska wysokiego widoczne są ślady eksploatacji torfu w postaci starych, zarośniętych potorfii. Na torfowisku zachowały się dwa naturalne zbiorniki wodne. Jeden z nich uległ silnemu wypłyceniu i eutrofizacji, czego konsekwencją było zarośnięcie przez osokę aloesowatą. Drugi zbiornik zachował naturalny charakter i uznany został za jezioro dystroficzne.

Walory przyrodnicze

Pomimo silnych przekształceń antropogenicznych, wyznaczony obszar stanowi bardzo cenny obiekt przyrodniczy ze względu na dużą bioróżnorodność oraz obecność siedlisk przyrodniczych i gatunków wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej. W wyznaczonym obszarze znajduje się 5 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: naturalne jeziora eutroficzne; naturalne dystroficzne zbiorniki wodne; torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej regeneracji; torfowiska przejściowe i trzęsawiska; sosnowy bór bagienny.
Najcenniejsza flora obiektu związana jest z mechowiskami, gdzie występuje kruszczyk błotny i turzyca strunowa. We florze mchów występuje chroniony gatunek torfowca torfowiec brunatny, a także błyszcze włoskowate i błotniczek wełnisty.
Obiekt odznacza się również walorami faunistycznymi. W granicach ostoi Jonkowo-Warkały stwierdzono występowanie pięciu gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, a są to: bóbr europejski, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, zalotka większa, czerwończyk nieparek.
W granicach ostoi występuje przynajmniej 17 gatunków roślin i zwierząt chronionych, zagrożonych i rzadkich, takich jak: turzyca bagienna, kukułka krwista, rosiczka okrągłolistna, nerecznica grzebieniasta czy chronione chrząszcze: biegacz wręgaty, biegacz gładki, biegacz ogrodowy i biegacz fioletowy.

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest zachowanie obecnego charakteru torfowiska, jego szaty roślinnej oraz stanowisk flory i fauny.

Istniejące formy ochrony

Brak.

Zobacz też

olsztyn.rdos.gov.pl [10.12.2014]
obszary.natura2000.org.pl [10.12.2014]
ine.eko.org.pl [10.12.2014]

Bibliografia

Łachacz A., Pisarek W., Lewandowski K., Jonkowo-Warkały, [w:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 167–169.

Galeria zdjęć