Natura 2000 Uroczysko Markowo

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo

Typ obszaru Obszar "siedliskowy" – przyszły specjalny obszar ochrony siedlisk (SOOS)
Kod PLH280032
Powierzchnia 1453,64 ha
Status obszaru Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty (OZW) – zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej (2009 r.).
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo
Ziemia

{{#invoke:Koordynaty|szablon}}

Obszar Natura 2000 Uroczysko Markowo – obszar o znaczeniu dla Wspólnoty (OZW).

Ogólny opis obszaru

Uroczysko Markowo położone jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach elbląskim i ostródzkim, na obszarze gmin Godkowo i Morąg. Obszar leży w południowej części mezoregionu Równina Warmińska, na granicy z Pojezierzem Iławskim. Ta część Równiny Warmińskiej w krajobrazie zaznacza się występowaniem moreny dennej zbudowanej głównie z gliny. Główną osią SOOS jest rzeka Wąska (dopływ jeziora Drużno). Krawędzie doliny rzeki Wąskiej poprzecinane są licznymi poprzecznymi wąwozami o bardzo stromych zboczach i dużym spadku podłużnym. Dna wąwozów mają charakter górski z licznymi źródliskami czynnymi przez cały rok.

Walory przyrodnicze

Do głównych walorów tego obszaru należy obecność:

  • wielogatunkowych lasów liściastych kwalifikujących się do grądu subatlantyckiego (9160-1)
  • grądu zboczowego (9170-3) z licznymi gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi jak: dzwonek szerokolistny, fiołek przedziwny, niezapominajka leśna, miesiącznica trwała, porzeczka alpejska
  • aktywnych źródlisk z charakterystyczną florą oraz fragmentarycznie wykształconymi płatami źródliskowych lasów olchowych (91E0-4)
  • dużej ilości martwych stojących i leżących drzew - siedliska saproksylicznych bezkręgowców, brioflory, grzybów i porostów
  • populacji pachnicy dębowej (1084)
  • innych siedlisk z Załącznika I DS, jak: jeziora eutroficzne (3150); jeziora dystroficzne (3160); nizinne łąki świeże (6510); torfowisko przejściowe (7140-1) oraz gatunki z Załącznika II DS: zalotka większa, kumak nizinny, traszka grzebieniasta

Cel ochrony

Podstawowym celem ochrony jest utrzymanie i ochrona dotychczasowej struktury gatunkowej drzewostanu w lesie gospodarczym, a przede wszystkim dla zachwiania w statusie ochrony skisłej drzewostanu wodochronnego i przeciwerozyjnego w głębokich wąwozach i wcięciach erozyjnych.

Istniejące formy ochrony

Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Wąskiej (8 019,5 ha)

Zobacz też

Lista Obszarów o Znaczeniu dla Wspólnoty Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie [14.06.2014]
warszawa.rdos.gov.pl [14.06.2014]

Bibliografia

Hołdyński Cz., Dziedzic J., Komosiński K., Dynowski P., Natura 2000 Uroczysko Markowo, [w:] Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim, red. Hołdyński Czesław, Krupa Małgorzata, Olsztyn 2009, s. 274–277.

Galeria zdjęć