Rezerwat Uroczysko Kramnik

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik

Rodzaj rezerwatu torfowiskowy
Państwo  Polska
Data utworzenia 2001
Powierzchnia 75,96 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik – rezerwat przyrody utworzony w 2001 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. Nr 126, poz. 1715 z 22.11.2001 r.). Obszar chroniony zajmuje powierzchnię 75,96 ha i jest położony w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki, na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej, w Nadleśnictwie Gołdap. Został utworzony w celu ochrony stanowisk rzadkich i reliktowych gatunków roślin, m.in. maliny moroszki oraz bagiennych zbiorowisk leśnych.

O rezerwacie

Fizjogeografia terenu i szata roślinna

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski rezerwat znajduje się w obszarze Europy Wschodniej, prowincji Niżu Zachodniosyberyjskiego i makroregionu Pojezierza Litewskiego, mezoregionie Puszczy Rominckiej. Jego teren porastają głównie bory bagienne oraz fragmentarycznie: borealna świerczyna na torfie, lasy bagienne sosnowo-brzozowe i torfowcowo-brzozowe, łozowiska. Na terenie rezerwatu znajduje się zarastające torfowisko wysokie, przekształcające się w bór bagienny, o coraz silniejszym zwarciu koron drzew, głównie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris).

Zwierzęta

Na terenie rezerwatu znajduje się populacja bobrów.

Rośliny

W obrębie rezerwatu odnotowano 227 gatunków roślin naczyniowych, w tym 23 gatunki chronione, ginące i zagrożone oraz rzadko spotykane i interesujące dla tego terenu. Wśród nich występują m.in.: malina moroszka , żłobik koralowy, groszek błotny, kukułka Fuchsa, kukułka krwista, kukułka plamista, rosiczka okrągłolistna, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, wroniec widlasty.

Bibliografia

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [10.12.2014]
astn.pl [10.12.2014]
Rezerwat przyrody Uroczysko Kramnik, pl.wikipedia.org [10.12.2014]

Galeria zdjęć