Ryszard Smoliński

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Ryszard Smoliński

Ryszard SmolińskiŹródło: www.lidzbarkrolnicza.pl
Ryszard Smoliński
Źródło: www.lidzbarkrolnicza.pl
Data i miejsce urodzenia 16 lutego 1926 r.
Kosiły (pow. Przasnysz)
Data śmierci 19 listopada 2007 r.
Miejsce spoczynku cmentarz w Stawigudzie

Ryszard Smoliński (ur. 16 lutego 1926 r. w Kosiłach, zm. 19 listopada 2007 r.) – nauczyciel, działacz społeczny.

Życiorys

Urodził się 16 lutego 1927 r. w Kosiłach, pow. Przasnysz. W czasie okupacji jego rodzina była wysiedlona, a on skierowany do przymusowej pracy w majątku zajętym przez Niemca w powiecie ciechanowskim.

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Szkoły Rolniczej w Bogurzynie w powiecie mławskim (1948), Liceum Rolniczego w Lidzbarku Warmińskim (1950 r.) i Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1953-1957). W 1974 r. otrzymał magisterium na olsztyńskim ART.

Praca i działalność zawodowa

Po maturze i kursie pedagogicznym zostaje w 1950 r. w macierzystej szkole w Lidzbarku Warmińskim nauczycielem przedmiotów zawodowych. Jednocześnie pełnił w latach 1951-1955 funkcje zastępcy dyrektora d/s administracyjnych i wychowawcy internatu. W 1957 r. zostaje zastępcą dyrektora d/s pedagogicznych. W latach 1958-1963 jest dyrektorem Technikum Rolniczo Łąkarskiego.

W czasie jego kadencji, w 1959 r., otwarto przy Technikum Dwuzimową Szkołę Rolniczo-Gospodarczą dla dziewcząt. Oddano również w tym samym roku nowy internat dla 160 uczniów.

Sprawne kierowanie szkołą oraz bardzo dobre wyniki produkcyjne i finansowe gospodarstwa szkolnego były podstawą do awansowania go w 1963 roku na stanowisko z-cy kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Odpowiadał wówczas w województwie między innymi za pracę oddziałów produkcji roślinnej , zwierzęcej i oświaty rolniczej.

W 1968 r. obejmuje stanowisko dyrektora Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Wylęgu Drobiu. Po reorganizacji tego Przedsiębiorstwa w 1971 r. powstają Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie. W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych pod egidą tej firmy następuje w województwie dynamiczny rozwój branży drobiarskiej. We współpracy z fermami prywatnymi oraz naukowcami z Zakładu Hodowli Drobiu ART (profesorami Andrzejem Farugą i Janem Jankowskim) Warmia i Mazury stały się nowoczesnym, największym w kraju zagłębiem drobiarskim, liczącym się również w Europie. Odznaczenie dyrektora R. Smolińskiego Krzyżem Komandorskim OOP było wyrazem uznana głownie za rozwój drobiarstwa.

W 1990 r. Ryszard Smoliński przechodzi na emeryturę, a Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie po sprywatyzowaniu przyjmują nazwę Indykpol S.A. Ich akcje od 1994 r. jako pierwsze z Warmii i Mazur są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Był prezesem Powiatowego Komitetu ZSL w Lidzbarku Warmińskim, członkiem Rady Nadzorczej PZGS, członkiem komisji rolnictwa Powiatowej Rady Narodowej w Lidzbarku Warmińskim, radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie. Za swoją działalność otrzymał m. in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1982 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1962 r.), Złotą Odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur (1967 r.).

Ciekawostki

Nawet w stanie wojennym i bezpośrednio po nim, mimo nałożonych na Polskę sankcji gospodarczych, firmy z Holandii i USA prowadziły z Olsztyńskimi Zakładami Drobiarskimi wymianę handlową, a dyrektor R. Smoliński w celach gospodarczych odbywał podróże do USA i Holandii.

Bibliografia

  1. lidzbarkrolnicza.pl [22.12.2013]
  2. Edward Misiarczyk, Drobiarstwo na Warmii i Mazurach - moje refleksje. Artykuł w zbiorze "Olsztyn Uniwersytecki. Historia-Wspomnienia-Refleksje", s.511-524, Olsztyn 2013. (informacje nadesłane przez Apolinarego Zapiska).