Stowarzyszenie "Nasze Gady"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Stowarzyszenie "Nasze Gady"

Logo Stowarzyszenia "Nasze Gady"
Logo Stowarzyszenia "Nasze Gady"
Rok założenia 2005
Założyciel ...opcjonalne...
Siedziba Gady 14a, 11-001 Dywity
Profil działalności nauka, kultura, edukacja, oświata
Kontakt tel. 691 734 029, e-mail: naszegady@o2.pl
KRS 0000239776

Stowarzyszenie "Nasze Gady" – stowarzyszenie powstało w 2005 roku w Gadach. Od początku swojej działalności podejmuje wiele działań mających na celu realizację założeń statutowych, m.in. organizuje coroczny Festiwal Archeologiczny czy też publikację przewodników turystycznych i archeologicznych. Prezesem stowarzyszenia jest Tersa Kosińska.

Historia

Stowarzyszenie "Nasze Gady" powstało w 2005 roku. Grupa założycielska stowarzyszenia liczyła 25 osób.

Stowarzyszenie od 2008 roku jest Sekretariatem Grupy Partnerskiej Gniazdo Warmińskie. Grupa Partnerska Gniazdo Warmińskie powstała w 2008 roku jako dobrowolne porozumienie pomiędzy samorządami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi. Obejmuje 11 gmin: Dywity, Barczewo, Jeziorany, Gietrzwałd, Biskupiec, Purda, Dobre Miasto, Dźwierzuty, Lidzbark Warmiński i Olsztyn oraz 3 powiaty: olsztyński, lidzbarski i szczycieński.

Stowarzyszenie "Nasze Gady" organizuje imprezy integracyjne dla mieszkańców wsi Gady, wyjazdy studyjne, a także prowadzi pracownię ceramiczną w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach.

Stowarzyszenie zorganizowało do tej pory między innymi następujące inicjatywy i projekty:

 • Gadzie Ekoluby – pierwszy projekt stowarzyszenia. Głównym celem projektu było uświadomienie lokalnej młodzieży walorów miejsca, w którym mieszka. W jego ramach zorganizowano wycieczkę do sortowni śmieci, zajęcia z tworzenia oryginalnych dzieł plastycznych, pisanie baśni, napisanie i wystawienie spektaklu teatralnego, wystawę fotograficzną;
 • Pracownia samorozwoju kobiet ze wsi Gady – zorganizowaną ją w 2006 roku. W tym kilkumiesięcznym projekcie wzięło udział 24 kobiet ze wsi Gady i z okolicznych miejscowości;
 • Gadzie Ptaki – projekt, który rozpoczęto w marcu 2007 roku, a zakończono go w listopadzie tego samego roku spektaklem "Opowieść o Ptakach Gadziej Doliny". W jego ramach zorganizowano m.in. wyprawę do Muzeum Przyrody w Olsztynie, pisanie baśni "Opowieść o ptakach z Gadziej Doliny", wyprawy przyrodnicze pod opieką ornitologa, wystawę fotograficzną "Ptasi świat" itd.
 • Gadzia @rcheologia - projekt był realizowany w latach 2007-2008. Uczestnicy projektu wzięli udział w wyprawach do Barczewka, Marun i Węgorzewa, warsztatach garncarskich i informatycznych
 • Motyle – projekt edukacyjny zrealizowany wiosną i latem 2008 roku, dotowany przez gminę Dywity. Celem projektu było zwrócenie uwagi młodych ludzi na środowisko przyrodnicze, a w szczególności na motyle
 • Gady – 640 lat – projekt, którego celem było zorganizowanie obchodów jubileuszu 640-lecia lokacji wsi Gady w 2009 roku
 • "Potrafię. Chcę." – w ramach inicjatywy powstał folder informujący o możliwościach zamówienia różnych usług i gotowych wyrobów w poszczególnych gospodarstwach wsi Gady
 • Gady wędrują po Warmii – projekt realizowany w okresie lipiec–sierpień 2010, umożliwiający poznanie sposobu stworzenia gospodarstwa agroturystycznego w oparciu o tradycję kultury regionu. W jego ramach zorganizowano dwie wizyty studyjne: w Kudypach w Ognisku Kultury Rodzimej "Hubertówka" oraz w Węgoju i pobliskim Stryjewie
 • Festyn Archeologiczny III – w sierpniu 2010 roku po raz trzeci zorganizowano Festyn Archeologiczny w ramach Dni Partnerstwa Lokalnego 2010
 • Forum Gadum Blin - Kartofel - Dynia - projekt realizowany w okresie lipiec-październik 2011
 • Festyn Archeologiczny IV - w sierpniu 2011 roku po raz czwarty zorganizowano Festyn Archeologiczny, w którym wzięło udział ponad 600 osób
 • 'Adwent warmiński – projekt realizowany w grudniu 2011 roku, w ramach którego zorganizowano m.in. naukę robienia wieńców adwentowych, pieczenie pierniczków świątecznych, wigilię i wspólne kolędowanie mieszkańców Gad
 • Gadzia Pracownia – w okresie lipiec–grudzień 2012 roku realizowano projekt warsztatów ceramicznych dotowany ze środków publicznych gminy Dywity
 • Festyn Archeologiczny V – w sierpniu 2012 roku po raz piąty zorganizowano Festyn Archeologiczny, w ramach którego można było zapoznać się z zapomnianymi elementami życia codziennego na Warmii

W 2008 roku stowarzyszenie wydało "Przewodnich Archeologiczny Terra Gunelauke" autorstwa Roberta Klimka. Przewodnik wydano w ramach projektu "Pruskie jadło" dotowanego przez Fundację Wspomagania Wsi.

Trzy lata później, w 2011 roku, stowarzyszenie wydało przewodnik turystyki dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego "Warmia znana i nieznana". Autorami publikacji są Robert Klimek i Teresa Kosińska. W 2012 roku powstała druga część przewodnika "Warmia znana i nieznana".

W 2013 roku stowarzyszenie wydało przewodnik archeologiczny pt. "Początki Olsztyna" autorstwa prof. Grzegorza Białuńskiego i Roberta Klimka.

Statut

Statut Stowarzyszenia "Nasze Gady" jest zbudowany z następujących rozdziałów:

 • Rozdział I Postanowienia ogólne
 • Rozdział II Cele i środki działania
 • Rozdział III Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
 • Rozdział IV Władze Stowarzyszenia
 • Rozdział V Majątek i gospodarka finansowa
 • Rozdział VI Działalność gospodarcza
 • Rozdział VII Postanowienia końcowe

Pełna wersja statutu Stowarzyszenia "Nasze Gady" opublikowana jest na jego stronie: naszegady.pl.

Cele

Celami statutowymi Stowarzyszenia "Nasze Gady" są:

 • integracja mieszkańców wsi
 • pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego
 • dbałość o estetykę i czystość wsi
 • ochrona środowiska wsi i okolic
 • dbałość o stan zabytków na terenie wsi
 • stworzenie warunków do wypoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych
 • wspieranie lokalnych inicjatyw gospodarczych
 • wspieranie rozwoju turystyki
 • wspieranie rozwoju rynku produktów lokalnych
 • pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Zarząd

Formy działalności

Stowarzyszenie "Nasze Gady" w celu realizacji założeń statutowych podejmują następujące działania:

 • organizowanie imprez integracyjnych
 • organizowanie wystaw i konkursów
 • organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów dla dzieci i dorosłych
 • działalność edukacyjną
 • pozyskiwanie funduszy
 • działalność wydawniczą i popularyzatorską
 • produkcję i sprzedaż środków służących realizacji celów stowarzyszenia
 • propagowanie rolnictwa ekologicznego
 • współpracę z Radami Sołeckimi i innymi organizacjami

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [23.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [23.04.2014]
Stowarzyszenie "Nasze Gady" [23.04.2014]