Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Siedziba Wydziału. Źródło: www.uwm.edu.pl [10.06.2014]
Siedziba Wydziału. Źródło: www.uwm.edu.pl [10.06.2014]
Data założenia: 2001
Poziom szkoły: uczelnia publiczna
Adres: 10-710 Olsztyn ul. Słoneczna 54

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – jeden z wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obecnie funkcję dziekana sprawuje dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM.

Historia

Wydział Matematyki i Informatyki został utworzony decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2001 roku. Wydział jest kontynuatorem działań Instytutu Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Katedry Zastosowań Matematyki Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Warto dodać, że kształcenie matematyczne i badania w dziedzinie matematyki rozpoczęły się na Warmii i Mazurach wraz z utworzeniem w 1969 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Olsztynie. Natomiast badania związane z zastosowaniami matematyki ujawniły się wraz z powołaniem w 1950 roku Zakładu Matematyki w Zespołowej Katedrze Fizyki, a od 1951 roku - Katedry Statystyki Matematycznej w Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Misja

 • Kształcenie matematyków zdolnych do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych działach wiedzy i w praktyce
 • Kształcenie nauczycieli matematyki, nauczycieli matematyki z fizyką a także nauczycieli informatyki
 • Kształcenie profesjonalnych informatyków dla potrzeb gospodarki, administracji, szkolnictwa oraz życia społecznego
 • Nauczanie matematyki i jej działów specjalnych jak statystyka matematyczna, ekonometria, biomatematyka, ekologia matematyczna, metody numeryczne; fizyki a w razie potrzeby i podstaw informatyki na wszystkich wydziałach UWM

Struktura Wydziału

Strukturę Wydziału w roku akademickim 2013/14 tworzą:

 • Katedra Matematyki Stosowanej
 • Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
 • Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych
 • Katedra Metod Matematycznych Informatyki
 • Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej
 • Katedra Fizyki i Metod Komputerowych
 • Katedra Algebry i Geometrii
 • Katedra Fizyki Relatywistycznej
 • Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
 • Katedra Analizy Zespolonej
 • Ośrodek Informatyczno - Sieciowy

Władze Wydziału

W skład Władz Wydziału na kadencję 2012 - 2016 wchodzą:

 • Dziekan - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM
 • Prodziekan ds. nauki - prof. dr hab. Aleksy Tralle, prof. zw.
 • Prodziekan ds. rozwoju - dr hab. Szczepan Brym, prof. UWM
 • Prodziekan ds. kształcenia i studenckich - dr Aleksandra Kiślak-Malinowska

Osiągnięcia

Od 2009 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk matematycznych w zakresie matematyki.

Oferta kształcenia

Kształcenie studentów odbywa się na dwóch kierunkach:

 • Matematyka
 • Informatyka

Studenci

Studenci Wydziału, Mateusz Nowotka i Tomasz Wiśniewski, zdobyli pierwsze miejsce w ogólnoświatowym konkursie firmy Microsoft na najlepszą aplikację na system Windows 8. Ich aplikacja pomaga w kontrolowaniu stanu zdrowia.

Ciekawostki

Siedziba Wydziału mieści się od 2011 roku w nowym obiekcie - Regionalnym Centrum Informatycznym (RCI).

Bibliografia

Strona wydziału [28.06.2014]